Personeelsleden

Dit betreft het totaal aantal personeelsleden van penitentiaire inrichtingen op 30 september van het betreffende jaar.