Gedetineerden op 30 september

Dit betreft volwassenen die op 30 september van het betreffende jaar in een gevangenis of Huis van Bewaring gedetineerd waren. De personen in vreemdelingenbewaring zijn in dit bericht buiten beschouwing gelaten. De percentages zijn berekend over het totaal aantal gedetineerden waarvan bekend is voor welk delict zij gedetineerd waren.