Gedetineerden; geslacht, leeftijd en migratieachtergrond

Gedetineerden; geslacht, leeftijd en migratieachtergrond

Geslacht Leeftijd Migratieachtergrond Perioden Totaal gedetineerden (aantal)
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal 2005 50.650
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal 2006 50.030
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal 2007 47.620
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal 2008 45.190
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal 2009 44.050
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal 2010 43.760
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal 2011 43.940
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal 2012 42.500
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal 2013 42.700
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal 2014 43.240
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal 2015 39.790
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal 2016 35.250
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal 2017 33.540
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal 2018 33.200
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal 2019 33.960
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal 2020 27.300
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal 2021 29.370
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal 2022 30.380
Totaal mannen en vrouwen 18 tot 25 jaar Totaal 2005 10.950
Totaal mannen en vrouwen 18 tot 25 jaar Totaal 2006 10.620
Totaal mannen en vrouwen 18 tot 25 jaar Totaal 2007 10.300
Totaal mannen en vrouwen 18 tot 25 jaar Totaal 2008 9.820
Totaal mannen en vrouwen 18 tot 25 jaar Totaal 2009 9.920
Totaal mannen en vrouwen 18 tot 25 jaar Totaal 2010 10.010
Totaal mannen en vrouwen 18 tot 25 jaar Totaal 2011 9.930
Totaal mannen en vrouwen 18 tot 25 jaar Totaal 2012 9.280
Totaal mannen en vrouwen 18 tot 25 jaar Totaal 2013 8.820
Totaal mannen en vrouwen 18 tot 25 jaar Totaal 2014 8.260
Totaal mannen en vrouwen 18 tot 25 jaar Totaal 2015 7.080
Totaal mannen en vrouwen 18 tot 25 jaar Totaal 2016 5.990
Totaal mannen en vrouwen 18 tot 25 jaar Totaal 2017 5.610
Totaal mannen en vrouwen 18 tot 25 jaar Totaal 2018 5.370
Totaal mannen en vrouwen 18 tot 25 jaar Totaal 2019 5.560
Totaal mannen en vrouwen 18 tot 25 jaar Totaal 2020 4.380
Totaal mannen en vrouwen 18 tot 25 jaar Totaal 2021 4.560
Totaal mannen en vrouwen 18 tot 25 jaar Totaal 2022 4.780
Totaal mannen en vrouwen 25 tot 45 jaar Totaal 2005 30.760
Totaal mannen en vrouwen 25 tot 45 jaar Totaal 2006 30.090
Totaal mannen en vrouwen 25 tot 45 jaar Totaal 2007 28.190
Totaal mannen en vrouwen 25 tot 45 jaar Totaal 2008 26.600
Totaal mannen en vrouwen 25 tot 45 jaar Totaal 2009 25.510
Totaal mannen en vrouwen 25 tot 45 jaar Totaal 2010 24.830
Totaal mannen en vrouwen 25 tot 45 jaar Totaal 2011 24.690
Totaal mannen en vrouwen 25 tot 45 jaar Totaal 2012 23.910
Totaal mannen en vrouwen 25 tot 45 jaar Totaal 2013 24.080
Totaal mannen en vrouwen 25 tot 45 jaar Totaal 2014 24.490
Totaal mannen en vrouwen 25 tot 45 jaar Totaal 2015 22.930
Totaal mannen en vrouwen 25 tot 45 jaar Totaal 2016 20.400
Totaal mannen en vrouwen 25 tot 45 jaar Totaal 2017 19.630
Totaal mannen en vrouwen 25 tot 45 jaar Totaal 2018 19.490
Totaal mannen en vrouwen 25 tot 45 jaar Totaal 2019 19.870
Totaal mannen en vrouwen 25 tot 45 jaar Totaal 2020 16.080
Totaal mannen en vrouwen 25 tot 45 jaar Totaal 2021 17.340
Totaal mannen en vrouwen 25 tot 45 jaar Totaal 2022 18.120
Totaal mannen en vrouwen 45 tot 65 jaar Totaal 2005 8.330
Totaal mannen en vrouwen 45 tot 65 jaar Totaal 2006 8.670
Totaal mannen en vrouwen 45 tot 65 jaar Totaal 2007 8.560
Totaal mannen en vrouwen 45 tot 65 jaar Totaal 2008 8.290
Totaal mannen en vrouwen 45 tot 65 jaar Totaal 2009 8.130
Totaal mannen en vrouwen 45 tot 65 jaar Totaal 2010 8.300
Totaal mannen en vrouwen 45 tot 65 jaar Totaal 2011 8.590
Totaal mannen en vrouwen 45 tot 65 jaar Totaal 2012 8.360
Totaal mannen en vrouwen 45 tot 65 jaar Totaal 2013 8.830
Totaal mannen en vrouwen 45 tot 65 jaar Totaal 2014 9.740
Totaal mannen en vrouwen 45 tot 65 jaar Totaal 2015 9.060
Totaal mannen en vrouwen 45 tot 65 jaar Totaal 2016 8.150
Totaal mannen en vrouwen 45 tot 65 jaar Totaal 2017 7.710
Totaal mannen en vrouwen 45 tot 65 jaar Totaal 2018 7.730
Totaal mannen en vrouwen 45 tot 65 jaar Totaal 2019 7.920
Totaal mannen en vrouwen 45 tot 65 jaar Totaal 2020 6.310
Totaal mannen en vrouwen 45 tot 65 jaar Totaal 2021 6.850
Totaal mannen en vrouwen 45 tot 65 jaar Totaal 2022 6.820
Totaal mannen en vrouwen 65 jaar of ouder Totaal 2005 310
Totaal mannen en vrouwen 65 jaar of ouder Totaal 2006 350
Totaal mannen en vrouwen 65 jaar of ouder Totaal 2007 330
Totaal mannen en vrouwen 65 jaar of ouder Totaal 2008 340
Totaal mannen en vrouwen 65 jaar of ouder Totaal 2009 330
Totaal mannen en vrouwen 65 jaar of ouder Totaal 2010 360
Totaal mannen en vrouwen 65 jaar of ouder Totaal 2011 410
Totaal mannen en vrouwen 65 jaar of ouder Totaal 2012 480
Totaal mannen en vrouwen 65 jaar of ouder Totaal 2013 510
Totaal mannen en vrouwen 65 jaar of ouder Totaal 2014 570
Totaal mannen en vrouwen 65 jaar of ouder Totaal 2015 520
Totaal mannen en vrouwen 65 jaar of ouder Totaal 2016 520
Totaal mannen en vrouwen 65 jaar of ouder Totaal 2017 520
Totaal mannen en vrouwen 65 jaar of ouder Totaal 2018 560
Totaal mannen en vrouwen 65 jaar of ouder Totaal 2019 540
Totaal mannen en vrouwen 65 jaar of ouder Totaal 2020 490
Totaal mannen en vrouwen 65 jaar of ouder Totaal 2021 580
Totaal mannen en vrouwen 65 jaar of ouder Totaal 2022 600
Totaal mannen en vrouwen Overige leeftijden Totaal 2005 320
Totaal mannen en vrouwen Overige leeftijden Totaal 2006 300
Totaal mannen en vrouwen Overige leeftijden Totaal 2007 240
Totaal mannen en vrouwen Overige leeftijden Totaal 2008 140
Totaal mannen en vrouwen Overige leeftijden Totaal 2009 160
Totaal mannen en vrouwen Overige leeftijden Totaal 2010 270
Totaal mannen en vrouwen Overige leeftijden Totaal 2011 310
Totaal mannen en vrouwen Overige leeftijden Totaal 2012 470
Totaal mannen en vrouwen Overige leeftijden Totaal 2013 460
Totaal mannen en vrouwen Overige leeftijden Totaal 2014 180
Totaal mannen en vrouwen Overige leeftijden Totaal 2015 200
Totaal mannen en vrouwen Overige leeftijden Totaal 2016 200
Totaal mannen en vrouwen Overige leeftijden Totaal 2017 80
Totaal mannen en vrouwen Overige leeftijden Totaal 2018 60
Totaal mannen en vrouwen Overige leeftijden Totaal 2019 80
Totaal mannen en vrouwen Overige leeftijden Totaal 2020 40
Totaal mannen en vrouwen Overige leeftijden Totaal 2021 40
Totaal mannen en vrouwen Overige leeftijden Totaal 2022 60
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over alle personen die in een verslagjaar in detentie hebben gezeten, ongeacht de duur van de detentie. Zowel veroordeelde gedetineerden als personen die in voorlopige hechtenis zaten tellen mee als gedetineerde. Alleen strafrechtelijk gedetineerden zijn in deze tabel meegenomen; personen die in vreemdelingenbewaring zitten zijn buiten beschouwing gelaten. De gedetineerden worden onderscheiden naar geslacht, leeftijd, migratieachtergrond, verblijfstitel en strafduur, per verslagjaar.Het betreft hier gedetineerden binnen het gevangeniswezen. De cijfers betreffen meerderjarigen, alsmede minderjarigen van 16 of 17 jaar die ingesloten worden op grond van het volwassenenstrafrecht. Minderjarigen die zijn berecht op grond van het jeugdstrafrecht verblijven in Justitiële Jeugdinrichtingen. Deze personen zijn niet opgenomen in deze tabel.

De tabel laat het aantal gedetineerden per bevolkingsgroep in absolute cijfers en de procentuele verdeling daarvan zien. Van personen die niet voorkomen in de bevolkingsregistratie van Nederlandse gemeenten ontbreken soms persoonsgegevens. Deze personen zijn wel meegeteld in de cijfers.

StatLinetabel nog niet aangepast aan de nieuwe herkomstindeling:
Het CBS gaat over op een nieuwe indeling van de bevolking naar herkomst. Voortaan is meer bepalend waar iemand zelf geboren is, naast waar iemands ouders geboren zijn. Daarbij wordt het woord migratieachtergrond niet meer gebruikt. De hoofdindeling westers/niet-westers wordt vervangen door een indeling op basis van werelddelen en veelvoorkomende immigratielanden. Deze indeling wordt geleidelijk ingevoerd in tabellen en publicaties met bevolking naar herkomst. Er kan worden besloten dat de herkomstindeling komt te vervallen voor een StatLinetabel.

Gegevens zijn beschikbaar vanaf: 2005.

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per augustus 2023:
De cijfers over 2022 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers beschikbaar:
De cijfers over 2023 komen in het derde kwartaal van 2024 beschikbaar.

Toelichting onderwerpen

Totaal gedetineerden
Alle uniek geregistreerde personen die gedwongen in een Nederlandse penitentiaire inrichting verblijven, zoals een huis van bewaring of gevangenis, in afwachting van zijn proces of voor het uitzitten van een hem door de rechter opgelegde onvoorwaardelijke vrijheidsstraf of maatregel, of in afwachting van zijn uitlevering/uitzetting, of in afwachting van zijn plaatsing in een bijzondere inrichting.

Het betreft alle personen die geregistreerd zijn in het gevangenisinformatiesysteem Ten Uitvoer Legging Persoonsgebonden straffen (TULP) van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI). Een persoon die binnen een verslagjaar meer dan 1 keer is gedetineerd, wordt slechts 1 keer meegeteld in het totaal aantal gedetineerden.