Personeel penitentiaire inrichtingen; geslacht (1994-2016)

Personeel penitentiaire inrichtingen; geslacht (1994-2016)

Geslacht Perioden Personeel (aantal)
Mannen 1994 7.031
Mannen 1995 7.694
Mannen 1996 8.121
Mannen 1997 8.421
Mannen 1998 8.683
Mannen 1999 8.552
Mannen 2000 8.348
Mannen 2001 8.431
Mannen 2002 8.380
Mannen 2003 9.064
Mannen 2004 8.955
Mannen 2005 8.248
Mannen 2006 8.254
Mannen 2007 7.858
Mannen 2008 7.952
Mannen 2009 7.584
Mannen 2010 7.389
Mannen 2011 7.865
Mannen 2012 7.619
Mannen 2013 7.379
Mannen 2014 6.951
Mannen 2015 6.343
Vrouwen 1994 2.415
Vrouwen 1995 2.722
Vrouwen 1996 2.936
Vrouwen 1997 3.241
Vrouwen 1998 3.437
Vrouwen 1999 3.470
Vrouwen 2000 3.487
Vrouwen 2001 3.651
Vrouwen 2002 3.765
Vrouwen 2003 4.098
Vrouwen 2004 4.114
Vrouwen 2005 3.625
Vrouwen 2006 3.733
Vrouwen 2007 3.452
Vrouwen 2008 3.598
Vrouwen 2009 3.440
Vrouwen 2010 3.394
Vrouwen 2011 3.522
Vrouwen 2012 3.502
Vrouwen 2013 3.399
Vrouwen 2014 3.252
Vrouwen 2015 3.009
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat de omvang van het personeel van de penitentiaire inrichtingen op de peildatum. In de tabel zijn de gegevens uitgesplitst naar geslacht van het personeel.

Gegevens beschikbaar van 1994 tot en met 2016.
De peildatum is 30 september.

Status van de cijfers:
De gegevens zijn definitief.
Er is enige voorzichtigheid geboden bij het interpreteren van de aantallen. Van 1994 tot 2004 komen dubbeltellingen voor omdat sommige personeelsleden hun functie bij meer dan één inrichting vervullen en de personeelsomvang per inrichting is waargenomen. Vanaf 2005 is er bijna geen sprake meer van deze dubbeltellingen omdat de waarneming veelal per cluster (inrichtingen) geschiedt.

Wijzigingen per 15 maart 2018:
Geen, deze tabel is stopgezet. In het kader van de bezuinigingen die zijn voortgekomen uit het kabinet Rutte II heeft het CBS inhoudelijke keuzes moeten maken in het statistiekprogramma. Als resultaat hiervan is er vanaf 2018 geen financiering meer voor deze statistiek.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Toelichting onderwerpen

Personeel
Alleen overheidspersoneel met een vast dienstverband of met een tijdelijk dienstverband met uitzicht op een vast dienstverband is meegeteld. De personeelsgegevens zijn niet gecorrigeerd voor arbeidsduurverkorting en deeltijdfuncties.