Strafrechtelijk gedetineerd

Dit betreft het totaal aantal volwassenen dat op enig moment van het betreffende jaar in een gevangenis of Huis van Bewaring gedetineerd was. Er worden unieke gedetineerden geteld. Indien een persoon meerdere keren in een jaar is ingestroomd in detentie, wordt deze persoon slechts één keer meegeteld. De personen in vreemdelingenbewaring zijn in dit bericht buiten beschouwing gelaten.