Minder geregistreerde misdrijven en verdachten in 2015

Politieagenten lopen met verdachte naar een auto
Het aantal geregistreerde misdrijven nam in 2015 af, tot minder dan één miljoen. Ook het aantal verdachten is gedaald. Dit is in lijn met de daling in voorgaande jaren. Deze daling werkt door in nagenoeg de hele strafrechtelijke keten, waar onder andere politie, Openbaar Ministerie en rechter toe behoren. Dit zijn slechts enkele trends uit de publicatie Criminaliteit en rechtshandhaving van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC), CBS en de Raad voor de rechtspraak.

Aantal misdrijven onder de miljoen

De politie registreerde in 2015 ruim 960 duizend misdrijven. In 2007 waren dat er nog 1,3 miljoen. Daarmee is het totaal aantal geregistreerde misdrijven in deze periode met ruim 26 procent gedaald. Deze daling is terug te vinden onder vrijwel alle typen misdrijven, maar is het sterkst onder vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en gezag. Dit aantal nam sinds 2007 met bijna de helft af. Het aantal personen dat zegt slachtoffer te zijn geworden van criminaliteit vertoont een vergelijkbare daling. Het aantal geregistreerde misdrijven is mede afhankelijk van de opsporing van zogenoemde slachtofferloze delicten, waaronder drugshandel. Het is niet bekend welk deel van de criminaliteit niet zichtbaar is in de registraties.

Geregistreerde misdrijven naar soort misdrijf
 VermogensmisdrijvenVernielingen en misdrijven tegen openbare orde en gezagGewelds- en seksuele misdrijvenVerkeersmisdrijvenOverige misdrijven
2007725,5242,8125,216941,3
2008721,4233120,3163,739,3
2009724,1213,1120,3156,240,8
2010703,6183,9113,4154,139,5
2011710,3181,111215239,2
2012696,7162109,5131,839,8
2013682,4140,6102,1125,338,1
2014624,2134,797,1115,737,3
2015*607,412290,9108,533,9

Ook minder verdachten

Het totaal aantal door de politie geregistreerde verdachten daalde sinds 2007 met ruim 40 procent, van 497 duizend (2007) naar bijna 284 duizend (2015). Het gaat om 196 duizend verschillende personen. Verdachten kunnen immers binnen een jaar meerdere keren van een misdrijf verdacht worden. Het aantal minderjarige verdachten dat in een jaar minstens één keer als verdachte werd geregistreerd, daalde in deze periode met meer dan de helft, van 53 duizend (2007) naar ruim 22 duizend (2015).

Aantal behandelde zaken gedaald

De daling in het aantal verdachten zien we ook terug bij het aantal door het Openbaar Ministerie en de rechter behandelde zaken. Zo handelde het OM ruim 205 duizend zaken af in 2015, ruim een kwart minder dan in 2007. In 2015 deed de rechter bijna 103 duizend zaken af. Dit is iets meer dan in 2014, maar bijna een vijfde minder dan in 2007.

Verdachten en zaken in de strafrechtelijke keten
 Totaal geregistreerde verdachtenAls verdachten geregistreerde personenAfgehandelde zaken door Openbaar MinisterieAfgehandelde zaken door rechter
2007496,6323,5281,6127,6
2008471309,4274,1127,6
2009423,4294,1265127,1
2010386,4268,5216,5110
2011376,7263,4228,3105,5
2012364,1251,7231,499,7
2013342,5235,2223,5100,2
2014318,4218,7221,797,7
2015*283,5196,3205,4102,5

In de publicatie Criminaliteit en rechtshandhaving bundelen het WODC, CBS en de Raad voor de rechtspraak de beschikbare statistische informatie over criminaliteit en het optreden van politie en justitie tegen criminaliteit. Ook betrokken zijn het Parket-Generaal en de Nationale Politie.
De publicatie is bedoeld als statistisch naslagwerk en bestemd voor een breed publiek: politiek, beleid, pers, wetenschap en onderwijs. De publicatie beschrijft ontwikkelingen in de periode 2007–2015. De onderliggende gegevens zijn in aparte Excel-bestanden beschikbaar met daarin ook gegevens van vóór 2007.