Geregistreerde misdrijven

In processen-verbaal (van aangifte of ambtshalve opgemaakt) vastgelegde misdrijven. Per proces-verbaal tellen alleen de zwaarste misdrijven mee.