Geregistreerde verdachten

Persoon van wie de politie het ernstige vermoeden heeft dat hij/zij schuldig is aan het plegen van een strafbaar feit. Het aantal ‘uniek geregistreerde verdachten’ is het aantal personen dat in een jaar één of meer keer verdacht werd door de politie.