Lengte en gewicht van personen, ondergewicht en overgewicht; vanaf 1981

Lengte en gewicht van personen, ondergewicht en overgewicht; vanaf 1981

Geslacht Leeftijd Marges Perioden Onder- en overgewicht, 4 jaar of ouder Overgewicht (%) Onder- en overgewicht, 4 jaar of ouder Mate van overgewicht Matig overgewicht (%) Onder- en overgewicht, 4 jaar of ouder Mate van overgewicht Ernstig overgewicht (%)
Totaal mannen en vrouwen Totaal Waarde 1981 27,4 22,9 4,4
Totaal mannen en vrouwen Totaal Waarde 1991 30,5 25,4 5,1
Totaal mannen en vrouwen Totaal Waarde 2001 38,4 30,1 8,2
Totaal mannen en vrouwen Totaal Waarde 2006 39,8 30,0 9,8
Totaal mannen en vrouwen Totaal Waarde 2007 39,0 29,2 9,8
Totaal mannen en vrouwen Totaal Waarde 2008 40,5 30,7 9,8
Totaal mannen en vrouwen Totaal Waarde 2009 40,8 30,6 10,2
Totaal mannen en vrouwen Totaal Waarde 2010 41,7 31,9 9,8
Totaal mannen en vrouwen Totaal Waarde 2011 41,7 31,9 9,8
Totaal mannen en vrouwen Totaal Waarde 2012 41,5 31,3 10,2
Totaal mannen en vrouwen Totaal Waarde 2013 41,6 31,5 10,1
Totaal mannen en vrouwen Totaal Waarde 2014 43,1 31,5 11,7
Totaal mannen en vrouwen Totaal Waarde 2015 43,0 31,4 11,6
Totaal mannen en vrouwen Totaal Waarde 2016 43,3 31,1 12,3
Totaal mannen en vrouwen Totaal Waarde 2017 43,1 31,0 12,1
Totaal mannen en vrouwen Totaal Waarde 2018 43,9 31,0 13,0
Totaal mannen en vrouwen Totaal Waarde 2019 44,1 31,4 12,7
Totaal mannen en vrouwen Totaal Waarde 2020 44,4 32,4 12,1
Totaal mannen en vrouwen Totaal Waarde 2021 44,5 31,9 12,6
Totaal mannen en vrouwen Totaal Waarde 2022 44,5 31,2 13,3
Totaal mannen en vrouwen Totaal Waarde 2023 44,2 30,6 13,6
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel geeft informatie over de lengte en het gewicht van de Nederlander en over het vóórkomen van onder- en overgewicht.
De gegevens komen uit de Gezondheidsenquête van het CBS en zijn uit te splitsen naar leeftijd en geslacht. De Gezondheidsenquête is een doorlopend onderzoek onder de Nederlandse bevolking in particuliere huishoudens.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1981

Status van de cijfers: Definitief

Wijzigingen per 4 maart 2024:
De cijfers over 2023 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In het eerste kwartaal van 2025 verschijnen de cijfers over verslagjaar 2024.

Toelichting onderwerpen

Onder- en overgewicht, 4 jaar of ouder
De maat voor onder- of overgewicht is de Body Mass Index (BMI). De BMI is het quotiënt van het lichaamsgewicht in kilogrammen en het kwadraat van de lengte in meters [kg/m2]. Voor volwassenen van 20 jaar of ouder zijn de criteria:
1.  Ondergewicht: BMI < 18,5
2.  Normaal gewicht: BMI >= 18,5 en < 25,0
3.  Overgewicht: BMI >= 25,0
a.  Matig overgewicht: BMI >= 25,0 en < 30,0
b.  Ernstig overgewicht: BMI >= 30,0
Voor personen jonger dan 20 jaar gelden andere grenswaarden. Deze waarden hangen af van de leeftijd en het geslacht.
Overgewicht
Percentage personen met een BMI van 25,0 kg/m2 en hoger. Voor personen jonger dan 18 jaar gelden andere grenswaarden. Deze waarden corresponderen met een BMI-waarde van 25,0 kg/m2 voor volwassenen.
Mate van overgewicht
Matig overgewicht
Percentage personen met een BMI vanaf 25,0 kg/m2 tot 30,0 kg/m2. Voor personen jonger dan 18 jaar gelden andere grenswaarden. Deze waarden corresponderen met de BMI-waarden van 25,0 kg/m2 en 30,0 kg/m2 voor volwassenen.
Ernstig overgewicht
Percentage personen met een BMI van 30,0 kg/m2 en hoger. Voor personen jonger dan 18 jaar gelden andere grenswaarden. Deze waarden corresponderen met een BMI-waarde van 30,0 kg/m2 voor volwassenen.