Beide ouders of verzorgers

In de analyse over de relatie tussen het (over)gewicht van ouders en kinderen, zijn alleen kinderen meegenomen waarvan van twee ouders/verzorgers gegevens over overgewicht bekend waren.