Economisch beeld al een paar maanden stabiel

Over dit onderwerp zijn nieuwere cijfers beschikbaar. Bekijk de laatste cijfers.
Het conjunctuurbeeld volgens de Conjunctuurklok van CBS is in juli nagenoeg hetzelfde als in juni. Ook in de Conjunctuurklok van half juli presteren de meeste indicatoren beter dan hun langjarige trend, meldt CBS.

De Conjunctuurklok is een hulpmiddel voor het bepalen van de stand en het verloop van de Nederlandse conjunctuur. In de Conjunctuurklok komt vrijwel alle belangrijke economische informatie samen die CBS tijdens de afgelopen maand c.q. het afgelopen kwartaal heeft gepubliceerd.

Producenten en consumenten positief

Het vertrouwen van producenten bereikte in juni het hoogste niveau in ruim 5 jaar. De meting heeft plaatsgevonden in de eerste helft van juni, dus voor het referendum over de EU in het Verenigd Koninkrijk.

Consumenten zijn in juli minder positief dan in juni. Vooral het oordeel over het economisch klimaat daalt. Het vertrouwen is gemeten na het referendum op 23 juni over de EU in het Verenigd Koninkrijk. Zowel het producenten- als het consumentenvertrouwen liggen boven hun langjarig gemiddelde.

Export goederen, investeringen en consumptie groeien

De export van goederen groeide opnieuw aanzienlijk. Het volume van de goederenexport was in mei 6,2 procent groter dan in mei 2015. De stijging is ongeveer hetzelfde als in de voorgaande maand. Bedrijven exporteerden opnieuw vooral meer transportmiddelen.

De investeringen groeien gestaag door. In mei 2016 was het volume van de investeringen in materiële vaste activa 4,4 procent groter dan in mei 2015. De stijging is kleiner dan een maand eerder en bijna helemaal toe te schrijven aan de groeiende investeringen in woningen.

Ook consumenten hebben meer besteed in mei. Ze gaven 1,4 procent meer uit dan in mei 2015. Een maand eerder gaven ze hetzelfde uit als een jaar eerder. Consumenten gaven in mei vooral meer uit aan voedings- en genotmiddelen en duurzame goederen.

Productie industrie groeit gestaag

De gemiddelde dagproductie van de Nederlandse industrie was in mei 1,1 procent hoger dan in mei 2015. De stijging is wat kleiner dan in april. De transportmiddelenindustrie produceerde in mei aanzienlijk meer, de machine-industrie behoorlijk minder.

Meer faillissementen

Het aantal failliet verklaarde bedrijven is gestegen. In juni 2016 zijn er 38 faillissementen meer uitgesproken dan in mei. De stijging volgt op drie maanden met een daling.

Werkloosheid daalt verder

De werkloosheid is verder gedaald. In juni waren er 550 duizend mensen werkloos, ofwel 6,1 procent van de beroepsbevolking. Een half jaar eerder waren er nog 588 duizend werklozen.

Meer banen, meer vacatures

Het aantal banen van werknemers en zelfstandigen is in het eerste kwartaal van 2016 met 13 duizend toegenomen ten opzichte van een kwartaal eerder. Het aantal vacatures steeg in het eerste kwartaal met bijna 8 duizend.

Het aantal banen neemt al acht kwartalen op rij toe. Ten opzichte van het eerste kwartaal van 2015 lag het aantal banen 112 duizend hoger.

In het eerste kwartaal van 2016 daalde het totaal aantal uitzenduren met 1,5 procent ten opzichte van het kwartaal ervoor. Dit is de eerste daling in bijna drie jaar tijd. De daling was te wijten aan een afname in de uren van de langlopende uitzendcontracten. Het aantal uren in kortlopende contracten nam daarentegen licht toe.

Economie groeit gestaag

De Nederlandse economie is in het eerste kwartaal van 2016 opnieuw gegroeid ten opzichte van een kwartaal eerder. Volgens de tweede berekening komt de economische groei uit op 0,5 procent. De groei in het eerste kwartaal wordt breed gedragen; consumptie, investeringen en uitvoer leveren een positieve bijdrage.

In vergelijking met het eerste kwartaal van 2015 is de omvang van de Nederlandse economie 1,5 procent groter. Dit cijfer wordt negatief beïnvloed door de sterk gedaalde aardgaswinning.

Vrijdag 12 augustus 2016 komt CBS met de eerste berekening van de economische groei en het aantal banen in het tweede kwartaal van 2016.