Conjunctuurklok

De Conjunctuurklok laat de stand en het verloop van de Nederlandse conjunctuur zien. Onder de klok vindt u links met meer informatie.

december 2015


Bron: CBS
start

Analyse november: Conjunctuurbeeld minder gunstig

Het conjunctuurbeeld volgens de Conjunctuurklok van het CBS is in november 2019 minder gunstig dan een maand eerder. In de Conjunctuurklok van november presteren 9 van de 13 indicatoren beter dan hun langjarige trend.

In november is van alle indicatoren behalve de omzet van de uitzendbranche informatie beschikbaar gekomen. Hierdoor is de verdeling van de indicatoren over en in de kwadranten gewijzigd.

Zes indicatoren wisselen van kwadrant. Het consumentenvertrouwen, de uitvoer en de faillissementen gaan van het rode naar het gele kwadrant. Deze indicatoren presteren onder hun trend, maar de groei neemt nu toe. Daarentegen schuiven de vacatures, de gewerkte uren en de consumptie door van het groene naar het oranje kwadrant. Deze indicatoren presteren boven hun trend, maar de groei neemt af.

Drie indicatoren van de Conjunctuurklok staan in het gele, negen in het oranje en een staat in het rode kwadrant. Indicatoren in het rode kwadrant hebben een groei onder hun langjarige trend en de groei neemt af. Ook bij indicatoren in het gele kwadrant ligt de groei onder hun langjarige trend, maar daar neemt de groei toe. Van de indicatoren in het groene kwadrant ligt de groei boven hun langjarige trend en neemt de groei toe. Ook van indicatoren in het oranje kwadrant ligt de groei boven hun langjarige trend, daar neemt de groei echter af.