Conjunctuurklok

vandaag 06:30
De Conjunctuurklok laat de stand en het verloop van de Nederlandse conjunctuur zien. Onder de klok vindt u links met meer informatie.

december 2015


Bron: CBS
start

Analyse januari: Hoogconjunctuur

Het conjunctuurbeeld volgens de Conjunctuurklok van het CBS is in januari 2018 nagenoeg hetzelfde als in december 2017. Alle indicatoren van de Conjunctuurklok presteren beter dan hun langetermijntrend.

In januari is van alle maandindicatoren in de klok nieuwe informatie beschikbaar gekomen. Hierdoor is de verdeling van de indicatoren over en in de kwadranten gewijzigd.

Vier indicatoren wisselen van kwadrant. De consumptie en de faillissementen gaan van het groene naar het oranje kwadrant. Deze indicatoren blijven boven hun trend presteren, maar gaan van een opgaande naar een neergaande fase. Het consumentenvertrouwen en de uitvoer gaan van het oranje terug naar het groene kwadrant. Deze indicatoren presteren boven hun trend en de groei neemt nu toe.

Tien indicatoren van de Conjunctuurklok staan in het groene en drie in het oranje kwadrant. Indicatoren in het rode kwadrant hebben een groei onder hun langjarige trend en de groei neemt af. Ook bij indicatoren in het gele kwadrant ligt de groei onder hun langjarige trend, maar daar neemt de groei toe. Van de indicatoren in het groene kwadrant ligt de groei boven hun langjarige trend en neemt de groei toe. Ook van indicatoren in het oranje kwadrant ligt de groei boven hun langjarige trend, daar neemt de groei echter af.