Conjunctuurklok

De Conjunctuurklok laat de stand en het verloop van de Nederlandse conjunctuur zien. Onder de klok vindt u links met meer informatie.

december 2015


Bron: CBS
start

Analyse april: Conjunctuurbeeld nagenoeg gelijk

Het conjunctuurbeeld volgens de Conjunctuurklok van het CBS is in april 2019 nagenoeg hetzelfde als een maand eerder. In de Conjunctuurklok van april presteren 11 van de 13 indicatoren beter dan hun langjarige trend.

In april is van alle maandindicatoren in de klok nieuwe informatie beschikbaar gekomen. Hierdoor is de verdeling van de indicatoren over en in de kwadranten gewijzigd.

Een indicator wisselt van kwadrant. De investeringen gaan van het oranje terug naar het groene kwadrant. Deze indicator presteert boven zijn trend, en de groei neemt nu toe.

Vijf indicatoren van de Conjunctuurklok staan in het groene, zes in het oranje en twee in het rode kwadrant. Indicatoren in het rode kwadrant hebben een groei onder hun langjarige trend en de groei neemt af. Ook bij indicatoren in het gele kwadrant ligt de groei onder hun langjarige trend, maar daar neemt de groei toe. Van de indicatoren in het groene kwadrant ligt de groei boven hun langjarige trend en neemt de groei toe. Ook van indicatoren in het oranje kwadrant ligt de groei boven hun langjarige trend, daar neemt de groei echter af.