Conjunctuurklok

De Conjunctuurklok laat de stand en het verloop van de Nederlandse conjunctuur zien. Onder de klok vindt u links met meer informatie.

december 2015


Bron: CBS
start

Analyse maart: Conjunctuurbeeld nauwelijks veranderd

Het conjunctuurbeeld volgens de Conjunctuurklok van het CBS is in maart 2020 nauwelijks veranderd in vergelijking met een maand eerder. In de Conjunctuurklok van half maart presteren 9 van de 13 indicatoren beter dan hun langjarige trend. In het conjunctuurbeeld van half maart zijn de gebeurtenissen rondom het coronavirus nog niet zichtbaar. De conjunctuurklok van half maart bevatte nog geen cijfers van na februari 2020.

In maart is van alle indicatoren in de klok behalve de vacatures nieuwe informatie beschikbaar gekomen. Hierdoor is de verdeling van de indicatoren over en in de kwadranten gewijzigd.
Vier indicatoren wisselen van kwadrant. De investeringen en de prijsontwikkeling van koopwoningen gaan van het oranje terug naar het groen kwadrant. Deze indicatoren presteren boven hun trend en verbeteren. De consumptie huishoudens gaat van het rode terug naar het oranje kwadrant. De indicator verslechtert, maar presteert nu boven zijn trend. De export gaat van het groene naar het rode kwadrant. Deze indicator verslechtert en presteert onder zijn trend.

Drie indicatoren van de Conjunctuurklok staan in het groene, zes in het oranje, drie in het rode en een in het gele kwadrant. Indicatoren in het rode kwadrant hebben een groei onder hun langjarige trend en de groei neemt af. Ook bij indicatoren in het gele kwadrant ligt de groei onder hun langjarige trend, maar daar neemt de groei toe. Van de indicatoren in het groene kwadrant ligt de groei boven hun langjarige trend en neemt de groei toe. Ook van indicatoren in het oranje kwadrant ligt de groei boven hun langjarige trend, daar neemt de groei echter af.