Conjunctuurklok

De Conjunctuurklok laat de stand en het verloop van de Nederlandse conjunctuur zien. Onder de klok vindt u links met meer informatie.

december 2015


Bron: CBS
start

Analyse november: Hoogconjunctuur

Het conjunctuurbeeld volgens de Conjunctuurklok van het CBS is in november 2018 nagenoeg hetzelfde als een maand eerder. Alle indicatoren van de Conjunctuurklok presteren beter dan hun langetermijntrend.

In november is van alle indicatoren behalve de omzet van de uitzendbranche informatie beschikbaar gekomen. Hierdoor is de verdeling van de indicatoren over en in de kwadranten gewijzigd.

Drie indicatoren wisselen van kwadrant. De export gaat van het oranje terug naar het groene kwadrant. Deze indicator presteert boven zijn trend, en de groei neemt nu toe. Daarentegen schuiven de consumptie en het bbp van het groene door naar het oranje kwadrant. Deze indicatoren presteren boven hun trend, maar de groei neemt nu af.

Zes indicatoren van de Conjunctuurklok staan in het groene en zeven in het oranje kwadrant. Indicatoren in het rode kwadrant hebben een groei onder hun langjarige trend en de groei neemt af. Ook bij indicatoren in het gele kwadrant ligt de groei onder hun langjarige trend, maar daar neemt de groei toe. Van de indicatoren in het groene kwadrant ligt de groei boven hun langjarige trend en neemt de groei toe. Ook van indicatoren in het oranje kwadrant ligt de groei boven hun langjarige trend, daar neemt de groei echter af.