Conjunctuurklok

De Conjunctuurklok laat de stand en het verloop van de Nederlandse conjunctuur zien. Onder de klok vindt u links met meer informatie.

december 2015


Bron: CBS
start

Analyse januari: Conjunctuurbeeld fractie minder gunstig

Het conjunctuurbeeld volgens de Conjunctuurklok van het CBS is in januari 2020 een fractie minder gunstig dan een maand eerder. In de Conjunctuurklok van december presteren 9 van de 13 indicatoren beter dan hun langjarige trend.

In januari is van alle maandindicatoren in de klok nieuwe informatie beschikbaar gekomen. Hierdoor is de verdeling van de indicatoren over en in de kwadranten gewijzigd.

Twee indicatoren wisselen van kwadrant. De consumptie zakt van het oranje naar het rode kwadrant. Deze indicator presteert nu onder zijn trend, en de groei neemt af. Daarentegen schuift de industriële productie van het rode naar het gele kwadrant. Deze indicator presteert onder zijn trend, maar de groei neemt nu toe.

Acht indicatoren van de Conjunctuurklok staan in het oranje, drie in het gele, een staat in het rode, en een in het groene kwadrant. Indicatoren in het rode kwadrant hebben een groei onder hun langjarige trend en de groei neemt af. Ook bij indicatoren in het gele kwadrant ligt de groei onder hun langjarige trend, maar daar neemt de groei toe. Van de indicatoren in het groene kwadrant ligt de groei boven hun langjarige trend en neemt de groei toe. Ook van indicatoren in het oranje kwadrant ligt de groei boven hun langjarige trend, daar neemt de groei echter af.