Conjunctuurklok

De Conjunctuurklok laat de stand en het verloop van de Nederlandse conjunctuur zien. Onder de klok vindt u links met meer informatie.

december 2015


Bron: CBS
start

Analyse augustus: Hoogconjunctuur

Het conjunctuurbeeld volgens de Conjunctuurklok van het CBS is in augustus 2018 gunstig. Alle indicatoren van de Conjunctuurklok presteren beter dan hun langetermijntrend.

In augustus is van alle indicatoren, behalve de omzet van de uitzendbranche, nieuwe informatie beschikbaar gekomen. Hierdoor is de verdeling van de indicatoren over en in de kwadranten gewijzigd.

Vijf indicatoren wisselen van kwadrant. Het consumentenvertrouwen gaat van het oranje weer terug naar het groene kwadrant. Deze indicator presteert boven zijn trend en de groei neemt toe. Daarentegen schuiven de investeringen, de consumptie huishoudens, de export en de werkloosheid naar het oranje kwadrant. Deze indicatoren presteren boven hun trend, maar de groei neemt af.

Zes indicatoren van de Conjunctuurklok staan in het groene en zeven in het oranje kwadrant. Indicatoren in het rode kwadrant hebben een groei onder hun langjarige trend en de groei neemt af. Ook bij indicatoren in het gele kwadrant ligt de groei onder hun langjarige trend, maar daar neemt de groei toe. Van de indicatoren in het groene kwadrant ligt de groei boven hun langjarige trend en neemt de groei toe. Ook van indicatoren in het oranje kwadrant ligt de groei boven hun langjarige trend, daar neemt de groei echter af.