Conjunctuurklok

De Conjunctuurklok laat de stand en het verloop van de Nederlandse conjunctuur zien. Onder de klok vindt u links met meer informatie.

december 2015


Bron: CBS
start

Analyse februari 2021: Conjunctuurbeeld verslechterd

Het conjunctuurbeeld volgens de Conjunctuurklok van het CBS is in februari 2021 verslechterd. De economie zit dieper in laagconjunctuur dan de voorgaande maand. In de Conjunctuurklok van februari presteren 11 van de 13 indicatoren slechter dan hun langjarige trend. De maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus hebben voor veel indicatoren in de klok vanaf verslagmaand maart 2020 grote invloed.

Van een aantal indicatoren is de mutatie ten opzichte van de vorige maand (X-waarde) zo groot dat ze niet meer binnen de coördinaten van de visualisatie passen. De coördinaten van de indicatoren zijn daarom afgekapt om ze toch in de klok te laten zien. Ze liggen links tegen de rand.

In februari is van alle maand- en kwartaalindicatoren in de klok nieuwe informatie beschikbaar gekomen, met uitzondering van de omzet van de uitzendbranche. Hierdoor is de verdeling van de indicatoren over en in de kwadranten gewijzigd.

Zes indicatoren wisselen van kwadrant. Het bbp, de gewerkte uren en de vacatures schuiven van het gele naar het rode kwadrant. De bedrijfsinvesteringen en de industriële productie bewandelen de omgekeerde weg.  De export schuift van het oranje naar het rode kwadrant.

Zes indicatoren van de Conjunctuurklok staan in het gele, vijf in het rode, een in het oranje en een in het groene kwadrant. Indicatoren in het rode kwadrant hebben een groei onder hun langjarige trend en de groei neemt af. Ook bij indicatoren in het gele kwadrant ligt de groei onder hun langjarige trend, maar daar neemt de groei toe. Van de indicatoren in het groene kwadrant ligt de groei boven hun langjarige trend en neemt de groei toe. Ook van indicatoren in het oranje kwadrant ligt de groei boven hun langjarige trend, daar neemt de groei echter af.

Relevante links