Conjunctuurklok

De Conjunctuurklok laat de stand en het verloop van de Nederlandse conjunctuur zien. Onder de klok vindt u links met meer informatie.

december 2015


Bron: CBS
start

Analyse augustus: Economie iets minder diep in laagconjunctuur

Volgens de Conjunctuurklok van het CBS is de economie in augustus 2020 iets minder diep in laagconjunctuur. In de Conjunctuurklok van augustus presteren 10 van de 13 indicatoren slechter dan hun langjarige trend. De maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus hebben voor veel indicatoren in de klok vanaf verslagmaand maart grote invloed.

Van een groot aantal indicatoren is de mutatie ten opzichte van de vorige maand (X-waarde) zo groot en de genormaliseerde cyclus (Y-waarde) zo laag dat ze niet meer binnen de coördinaten van de visualisatie passen. De coördinaten van de indicatoren zijn daarom afgekapt om ze toch in de klok te laten zien. Ze liggen links en rechts tegen de rand of tegen de onderkant. Bovendien is een aantal indicatoren niet zichtbaar doordat ze dezelfde coördinaten hebben en op elkaar liggen (consumptie en productie industrie en bbp en gewerkte uren).

In augustus is van alle indicatoren, behalve de omzet van de uitzendbranche, nieuwe informatie beschikbaar gekomen. Hierdoor is de verdeling van de indicatoren over en in de kwadranten gewijzigd.

Vier indicatoren wisselen van kwadrant. De consumptie huishoudens en de productie industrie gaan van het rode naar het gele kwadrant. Deze indicatoren presteren onder hun trend, maar verbeteren. De faillissementen gaan van het gele naar het groene kwadrant. Deze indicator verbetert en presteert boven zijn trend. De prijzen koopwoningen schuiven van het groene naar het oranje kwadrant. Deze indicator verslechtert, maar presteert wel boven zijn trend.

Een indicator van de Conjunctuurklok staat in het groene, twee in het oranje, vijf in het geel en vijf in het rode kwadrant. Indicatoren in het rode kwadrant hebben een groei onder hun langjarige trend en de groei neemt af. Ook bij indicatoren in het gele kwadrant ligt de groei onder hun langjarige trend, maar daar neemt de groei toe. Van de indicatoren in het groene kwadrant ligt de groei boven hun langjarige trend en neemt de groei toe. Ook van indicatoren in het oranje kwadrant ligt de groei boven hun langjarige trend, daar neemt de groei echter af.