Conjunctuurklok

De Conjunctuurklok laat de stand en het verloop van de Nederlandse conjunctuur zien. Onder de klok vindt u links met meer informatie.

december 2015


Bron: CBS
start

Analyse juli 2021: Conjunctuurbeeld iets positiever

Het conjunctuurbeeld volgens de Conjunctuurklok van het CBS was in juli 2021 positiever dan een maand eerder. De economie verkeerde in een fase van hoogconjunctuur. In de Conjunctuurklok van juli presteerden 7 van de 13 indicatoren beter dan hun langjarige trend. De maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus hebben voor veel indicatoren in de klok vanaf verslagmaand maart 2020 grote invloed.

Van een aantal indicatoren is de mutatie ten opzichte van de vorige maand (X-waarde) zo groot dat ze niet meer binnen de coördinaten van de visualisatie passen. De coördinaten van de indicatoren zijn daarom afgekapt om ze toch in de klok te laten zien. Ze liggen tegen de rand.

In juli is van alle maandindicatoren in de klok, behalve de consumptie, nieuwe informatie beschikbaar gekomen. Hierdoor is de verdeling van de indicatoren over en in de kwadranten gewijzigd.

Drie indicatoren wisselden van kwadrant. De investeringen en de export gingen van het groene naar het oranje kwadrant. De groei van deze indicatoren was kleiner, maar ze presteerden boven hun langjarige trend. De faillissementen gingen van het oranje naar het groene kwadrant. Deze indicator verbeterde en presteerde boven zijn langjarige trend.

Vijf indicatoren staan in het groene kwadrant, twee in het oranje, vier in het gele kwadrant en twee in het rode kwadrant. Indicatoren in het rode kwadrant hebben een groei onder hun langjarige trend en de groei neemt af. Ook bij indicatoren in het gele kwadrant ligt de groei onder hun langjarige trend, maar daar neemt de groei toe. Van de indicatoren in het groene kwadrant ligt de groei boven hun langjarige trend en neemt de groei toe. Ook van indicatoren in het oranje kwadrant ligt de groei boven hun langjarige trend, daar neemt de groei echter af.

Relevante links