Conjunctuurklok

16-10-2017 06:30
De Conjunctuurklok laat de stand en het verloop van de Nederlandse conjunctuur zien. Onder de klok vindt u links met meer informatie.

december 2015


Bron: CBS
start

Analyse oktober: Hoogconjunctuur

Het conjunctuurbeeld volgens de Conjunctuurklok van het CBS is in oktober beter dan een maand eerder. Alle indicatoren van de Conjunctuurklok presteren beter dan hun langetermijntrend.

In oktober is van alle maandindicatoren in de klok nieuwe informatie beschikbaar gekomen. Hierdoor is de verdeling van de indicatoren over en in de kwadranten gewijzigd.

Drie indicatoren wisselen van kwadrant. Het consumentenvertrouwen en de industriële productie schuiven van het groene naar het oranje kwadrant. Deze indicatoren presteren boven hun trend, maar de groei neemt af. Het producentenvertrouwen gaat van het oranje terug naar het groene kwadrant. Deze indicator presteert boven zijn trend en de groei neemt toe.

Elf indicatoren van de Conjunctuurklok staan in het groene en twee in het oranje kwadrant. Indicatoren in het rode kwadrant hebben een groei onder hun langjarige trend en de groei neemt af. Ook bij indicatoren in het gele kwadrant ligt de groei onder hun langjarige trend, maar daar neemt de groei toe. Van de indicatoren in het groene kwadrant ligt de groei boven hun langjarige trend en neemt de groei toe. Ook van indicatoren in het oranje kwadrant ligt de groei boven hun langjarige trend, daar neemt de groei echter af.