Conjunctuurklok

De Conjunctuurklok laat de stand en het verloop van de Nederlandse conjunctuur zien. Onder de klok vindt u links met meer informatie.

december 2015


Bron: CBS
start

Analyse februari: Conjunctuurbeeld opnieuw minder positief

Het conjunctuurbeeld volgens de Conjunctuurklok van het CBS is in februari 2019 opnieuw wat minder positief dan een maand eerder. In de Conjunctuurklok van half februari presteren 11 van de 13 indicatoren beter dan hun langjarige trend.

In februari is van alle indicatoren behalve de omzet van de uitzendbranche informatie beschikbaar gekomen. Hierdoor is de verdeling van de indicatoren over en in de kwadranten gewijzigd.

Drie indicatoren wisselen van kwadrant. De prijzen koopwoningen en het producentenvertrouwen schuiven door van het groene naar het oranje kwadrant. Deze indicatoren presteren boven hun trend, maar de groei neemt nu af. De uitvoer zakt naar het rode kwadrant. Deze indicator presteert nu onder zijn trend, en de groei neemt af.

Vier indicatoren van de Conjunctuurklok staan in het groene, zeven in het oranje en twee in het rode kwadrant. Indicatoren in het rode kwadrant hebben een groei onder hun langjarige trend en de groei neemt af. Ook bij indicatoren in het gele kwadrant ligt de groei onder hun langjarige trend, maar daar neemt de groei toe. Van de indicatoren in het groene kwadrant ligt de groei boven hun langjarige trend en neemt de groei toe. Ook van indicatoren in het oranje kwadrant ligt de groei boven hun langjarige trend, daar neemt de groei echter af.