Conjunctuurklok

23-9-2016 06:22
De Conjunctuurklok laat de stand en het verloop van de Nederlandse conjunctuur zien. Onder de klok vindt u links met meer informatie.

december 2015


Bron: CBS
start

 

Analyse september: Conjunctuurbeeld gunstiger

Het conjunctuurbeeld volgens de Conjunctuurklok van CBS is in september 2016 iets beter dan in augustus. Alle indicatoren in de Conjunctuurklok presteren beter dan hun langjarige trend.

In september is van alle indicatoren nieuwe informatie beschikbaar gekomen. Hierdoor is de verdeling van de indicatoren over en in de kwadranten gewijzigd.

Drie indicatoren wisselen van kwadrant. Het producentenvertrouwen schuift van het groene naar het oranje kwadrant. Deze indicator blijft boven zijn trend presteren, maar gaat van een opgaande naar een neergaande fase. De faillissementen en de uitzendomzet  gaan van het oranje naar het groene kwadrant. Deze indicatoren presteren boven hun trend en de groei neemt toe.

Volgens de Conjunctuurklok presteren alle indicatoren boven hun langjarige trend. Van de dertien indicatoren staan er twaalf in het groene en een in het oranje kwadrant. Indicatoren in het rode kwadrant hebben een groei onder hun langjarige trend en de groei neemt af. Ook bij indicatoren in het gele kwadrant ligt de groei onder hun langjarige trend, maar daar neemt de groei toe. Van de indicatoren in het groene kwadrant ligt de groei boven hun langjarige trend en neemt de groei toe. Ook van indicatoren in het oranje kwadrant ligt de groei boven hun langjarige trend, daar neemt de groei echter af.