Conjunctuurklok

De Conjunctuurklok laat de stand en het verloop van de Nederlandse conjunctuur zien. Onder de klok vindt u links met meer informatie.

december 2015


Bron: CBS
start

Analyse november: Conjuctuurbeeld opnieuw iets minder somber

Volgens de Conjunctuurklok van het CBS is het conjunctuurbeeld in november minder somber dan in oktober. De economie blijft echter diep in laagconjunctuur. In de Conjunctuurklok van november presteren 11 van de 13 indicatoren slechter dan hun langjarige trend. De maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus hebben voor veel indicatoren in de klok vanaf verslagmaand maart grote invloed.

Van een groot aantal indicatoren is de mutatie ten opzichte van de vorige maand (X-waarde) zo groot dat ze niet meer binnen de coördinaten van de visualisatie passen. De coördinaten van de indicatoren zijn daarom afgekapt om ze toch in de klok te laten zien. Ze liggen links en rechts tegen de rand. Bovendien is een aantal indicatoren niet (helemaal) zichtbaar doordat ze dezelfde coördinaten hebben en op elkaar liggen ( bbp en gewerkte uren).

In november is van alle indicatoren behalve de omzet van de uitzendbranche informatie beschikbaar gekomen. Hierdoor is de verdeling van de indicatoren over en in de kwadranten gewijzigd.

Tien indicatoren wisselen van kwadrant. Het bbp, de export, de gewerkte uren, vacatures en de werkloosheid gaan van het rode naar het gele kwadrant. Deze indicatoren verbeteren, maar presteren onder hun trend. Het consumentenvertrouwen, de consumptie huishoudens, het producentenvertrouwen en de productie industrie gaan van het gele naar het rode kwadrant. Deze indicatoren verslechteren en presteren onder hun trend. De bedrijfsinvesteringen gaan van het groene naar het rode kwadrant. Deze indicator verslechtert en presteert onder zijn trend.

Twee indicatoren van de Conjunctuurklok staan in het groene, vijf in het gele en zes in het rode kwadrant. Indicatoren in het rode kwadrant hebben een groei onder hun langjarige trend en de groei neemt af. Ook bij indicatoren in het gele kwadrant ligt de groei onder hun langjarige trend, maar daar neemt de groei toe. Van de indicatoren in het groene kwadrant ligt de groei boven hun langjarige trend en neemt de groei toe. Ook van indicatoren in het oranje kwadrant ligt de groei boven hun langjarige trend, daar neemt de groei echter af.