Conjunctuurklok

De Conjunctuurklok laat de stand en het verloop van de Nederlandse conjunctuur zien. Onder de klok vindt u links met meer informatie.

Conjunctuurklok

Analyse juni 2022: Conjunctuurbeeld positief

Het conjunctuurbeeld volgens de Conjunctuurklok van het CBS was ook in juni 2022 positief. In de Conjunctuurklok van juni is de meerderheid van de indicatoren gepositioneerd in het groene kwadrant. De maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus hebben voor veel indicatoren in de klok vanaf verslagmaand maart 2020 grote invloed.

Van een aantal indicatoren is de mutatie ten opzichte van de vorige maand (X-waarde) zo groot dat ze niet meer binnen de coördinaten van de visualisatie passen. De coördinaten van de indicatoren zijn daarom afgekapt om ze toch in de klok te laten zien. Ze liggen links en rechts tegen de rand.

In juni is van alle indicatoren in de klok, behalve de vacatures, nieuwe informatie beschikbaar gekomen. Hierdoor is de verdeling van de indicatoren over en in de kwadranten gewijzigd.

Vijf indicatoren wisselden van kwadrant. Het bbp en de productie industrie gingen van het oranje naar het groene kwadrant. Deze indicatoren verbeterden en presteerden boven de trend. De faillissementen gingen van het groene naar het rode kwadrant. Deze indicator verslechterde en presteerde onder de trend. Het consumentenvertrouwen schoof van het gele naar rode kwadrant. Deze indicator verslechterde en presteerde onder de trend. De investeringen gingen van het oranje naar het rode kwadrant. Deze indicator verslechterde en presteerde onder de trend.

Acht indicatoren van de Conjunctuurklok staan in het groene, drie in het rode, een in het oranje en een in het gele kwadrant. Indicatoren in het rode kwadrant hebben een groei onder hun langjarige trend en de groei neemt af. Ook bij indicatoren in het gele kwadrant ligt de groei onder hun langjarige trend, maar daar neemt de groei toe. Van de indicatoren in het groene kwadrant ligt de groei boven hun langjarige trend en neemt de groei toe. Ook van indicatoren in het oranje kwadrant ligt de groei boven hun langjarige trend, daar neemt de groei echter af.

Relevante links