Conjunctuurklok

De Conjunctuurklok laat de stand en het verloop van de Nederlandse conjunctuur zien. Onder de klok vindt u links met meer informatie.

december 2015


Bron: CBS
start

Analyse oktober: Conjunctuurbeeld iets minder gunstig

Het conjunctuurbeeld volgens de Conjunctuurklok van het CBS is in oktober 2019 een fractie minder gunstig dan een maand eerder. In de Conjunctuurklok van oktober presteren 9 van de 13 indicatoren beter dan hun langjarige trend.

In oktober is van alle maandindicatoren in de klok nieuwe informatie beschikbaar gekomen. Hierdoor is de verdeling van de indicatoren in de kwadranten gewijzigd.
Drie indicatoren van de Conjunctuurklok staan in het groene, zes in het oranje en vier in het rode kwadrant. Indicatoren in het rode kwadrant hebben een groei onder hun langjarige trend en de groei neemt af. Ook bij indicatoren in het gele kwadrant ligt de groei onder hun langjarige trend, maar daar neemt de groei toe. Van de indicatoren in het groene kwadrant ligt de groei boven hun langjarige trend en neemt de groei toe. Ook van indicatoren in het oranje kwadrant ligt de groei boven hun langjarige trend, daar neemt de groei echter af.