Conjunctuurklok

De Conjunctuurklok laat de stand en het verloop van de Nederlandse conjunctuur zien. Onder de klok vindt u links met meer informatie.

december 2015


Bron: CBS
start

Analyse september: Hoogconjunctuur

Het conjunctuurbeeld volgens de Conjunctuurklok van het CBS is in september 2018 gunstig. Alle indicatoren van de Conjunctuurklok presteren beter dan hun langetermijntrend.

In september is van alle indicatoren, behalve de vacatures, nieuwe informatie beschikbaar gekomen. Hierdoor is de verdeling van de indicatoren over en in de kwadranten gewijzigd.

Twee indicatoren wisselen van kwadrant. De consumptie huishoudens gaat van het oranje terug naar het groene kwadrant. Deze indicator presteert boven zijn trend, en de groei neemt nu toe. Daarentegen schuift het consumentenvertrouwen van het groene door naar het oranje kwadrant. Deze indicator presteert boven zijn trend, maar de groei neemt af.

Zes indicatoren van de Conjunctuurklok staan in het groene en zeven in het oranje kwadrant. Indicatoren in het rode kwadrant hebben een groei onder hun langjarige trend en de groei neemt af. Ook bij indicatoren in het gele kwadrant ligt de groei onder hun langjarige trend, maar daar neemt de groei toe. Van de indicatoren in het groene kwadrant ligt de groei boven hun langjarige trend en neemt de groei toe. Ook van indicatoren in het oranje kwadrant ligt de groei boven hun langjarige trend, daar neemt de groei echter af.