Conjunctuurklok

14-2-2018 09:30
De Conjunctuurklok laat de stand en het verloop van de Nederlandse conjunctuur zien. Onder de klok vindt u links met meer informatie.

december 2015


Bron: CBS
start

Analyse februari: Hoogconjunctuur

Het conjunctuurbeeld volgens de Conjunctuurklok van het CBS is in februari 2018 gunstig. Alle indicatoren van de Conjunctuurklok presteren beter dan hun langetermijntrend.

In februari is van alle indicatoren behalve de omzet van de uitzendbranche informatie beschikbaar gekomen. Hierdoor is de verdeling van de indicatoren over en in de kwadranten gewijzigd.

Twee indicatoren wisselen van kwadrant. De gewerkte uren gaan van het groene naar het oranje kwadrant. Deze indicator blijft boven zijn trend presteren, maar gaat van een opgaande naar een neergaande fase. De consumptie schuift van het oranje weer terug naar het groene kwadrant. Deze indicator presteert boven zijn trend en de groei neemt nu toe.

Tien indicatoren van de Conjunctuurklok staan in het groene en drie in het oranje kwadrant. Indicatoren in het rode kwadrant hebben een groei onder hun langjarige trend en de groei neemt af. Ook bij indicatoren in het gele kwadrant ligt de groei onder hun langjarige trend, maar daar neemt de groei toe. Van de indicatoren in het groene kwadrant ligt de groei boven hun langjarige trend en neemt de groei toe. Ook van indicatoren in het oranje kwadrant ligt de groei boven hun langjarige trend, daar neemt de groei echter af.