Conjunctuurklok

De Conjunctuurklok laat de stand en het verloop van de Nederlandse conjunctuur zien. Onder de klok vindt u links met meer informatie.

december 2015


Bron: CBS
start

Analyse augustus: Conjunctuurbeeld fractie minder gunstig

Het conjunctuurbeeld volgens de Conjunctuurklok van het CBS is in augustus 2019 wat minder gunstig dan een maand eerder. In de Conjunctuurklok van augustus presteren 9 van de 13 indicatoren beter dan hun langjarige trend.

In augustus is van alle indicatoren, behalve de omzet van de uitzendbranche, nieuwe informatie beschikbaar gekomen. Hierdoor is de verdeling van de indicatoren over en in de kwadranten gewijzigd.

Vier indicatoren wisselen van kwadrant. Het bbp schuift van het groene door naar het oranje kwadrant. Deze indicator presteert boven zijn trend, maar verslechtert. De consumptie schuift terug van het oranje naar het groene kwadrant. De indicator verbetert en presteert boven de trend. De export gaat van het groene naar het rode kwadrant. Deze indicator verslechtert en presteert onder zijn trend. De productie van de industrie ten slotte schuift van het oranje door naar het rode kwadrant. Deze indicator verslechtert en presteert onder zijn trend.

Vijf indicatoren van de Conjunctuurklok staan in het groene, vier in het oranje, drie in het rode en een in het gele kwadrant. Indicatoren in het rode kwadrant hebben een groei onder hun langjarige trend en de groei neemt af. Ook bij indicatoren in het gele kwadrant ligt de groei onder hun langjarige trend, maar daar neemt de groei toe. Van de indicatoren in het groene kwadrant ligt de groei boven hun langjarige trend en neemt de groei toe. Ook van indicatoren in het oranje kwadrant ligt de groei boven hun langjarige trend, daar neemt de groei echter af.