Conjunctuurklok

De Conjunctuurklok laat de stand en het verloop van de Nederlandse conjunctuur zien. Onder de klok vindt u links met meer informatie.

december 2015


Bron: CBS
start

Analyse december 2021: Conjunctuurbeeld minder positief

In december was het conjunctuurbeeld volgens de Conjunctuurklok minder positief. De economie verkeerde in een fase van hoogconjunctuur. In de Conjunctuurklok van december presteerden 10 van de 13 indicatoren beter dan hun langjarige trend. De maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus hebben voor veel indicatoren in de klok vanaf verslagmaand maart 2020 grote invloed.
Van een aantal indicatoren is de mutatie ten opzichte van de vorige maand (X-waarde) zo groot dat ze niet meer binnen de coördinaten van de visualisatie passen. De coördinaten van de indicatoren zijn daarom afgekapt om ze toch in de klok te laten zien. Ze liggen tegen de rand.

In december is van alle indicatoren, behalve de vacatures, in de klok nieuwe informatie beschikbaar gekomen. Hierdoor is de verdeling van de indicatoren over en in de kwadranten gewijzigd.
Drie indicatoren wisselden van kwadrant. De werkloosheid ging van het gele naar het groene kwadrant. Deze indicator verbeterde en presteerde boven zijn trend. De export schoof van het groene naar het oranje kwadrant. Deze indicator verslechterde, maar presteerde boven zijn trend. De faillissementen gingen van het groene naar het rode kwadrant. Deze indicator verslechterde en presteerde onder zijn trend.

Negen indicatoren staan in het groene, drie in het rode en een in het oranje kwadrant. Indicatoren in het rode kwadrant hebben een groei onder hun langjarige trend en de groei neemt af. Ook bij indicatoren in het gele kwadrant ligt de groei onder hun langjarige trend, maar daar neemt de groei toe. Van de indicatoren in het groene kwadrant ligt de groei boven hun langjarige trend en neemt de groei toe. Ook van indicatoren in het oranje kwadrant ligt de groei boven hun langjarige trend, daar neemt de groei echter af.

Relevante links