Conjunctuurklok

22-7-2016 / 06:30
De Conjunctuurklok laat de stand en het verloop van de Nederlandse conjunctuur zien. Onder de klok vindt u links met meer informatie.

december 2015


Bron: CBS
start

Analyse juli: Conjunctuurbeeld nagenoeg gelijk

Het conjunctuurbeeld volgens de Conjunctuurklok van CBS is in juli 2016 een fractie minder gunstig dan in juni. De meeste indicatoren in de Conjunctuurklok presteren beter dan hun langjarige trend.
In juli is van de tien maandindicatoren in de klok nieuwe informatie beschikbaar gekomen. Hierdoor is de verdeling van de indicatoren over en in de kwadranten gewijzigd.

Twee indicatoren wisselen van kwadrant. Het consumentenvertrouwen schuift van het oranje naar het groene kwadrant. Deze indicator presteert boven zijn trend en de groei neemt toe. De consumptie gaat terug van het groene naar het oranje kwadrant. Deze indicator blijft boven zijn trend presteren, maar gaat van een opgaande naar een neergaande fase.

Volgens de Conjunctuurklok presteren de meeste indicatoren boven hun langjarige trend. Van de vijftien indicatoren staan er elf in het groene, twee in het oranje en twee in het rode kwadrant. Indicatoren in het rode kwadrant hebben een groei onder hun langjarige trend en de groei neemt af. Ook bij indicatoren in het gele kwadrant ligt de groei onder hun langjarige trend, maar daar neemt de groei toe. Van de indicatoren in het groene kwadrant ligt de groei boven hun langjarige trend en neemt de groei toe. Ook van indicatoren in het oranje kwadrant ligt de groei boven hun langjarige trend, daar neemt de groei echter af.

Het Conjunctuurdashboard laat de cyclus van de afzonderlijke indicatoren zien.