Conjunctuurklok

De Conjunctuurklok laat de stand en het verloop van de Nederlandse conjunctuur zien. Onder de klok vindt u links met meer informatie.

december 2015


Bron: CBS
start

Analyse april 2021: Conjunctuurbeeld negatiever

Het conjunctuurbeeld volgens de Conjunctuurklok van het CBS is in april 2021 slechter. De economie zit diep in laagconjunctuur. In de Conjunctuurklok van april presteren 8 van de 13 indicatoren slechter dan hun langjarige trend. De maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus hebben voor veel indicatoren in de klok vanaf verslagmaand maart 2020 grote invloed.
Van een aantal indicatoren is de mutatie ten opzichte van de vorige maand (X-waarde) zo groot dat ze niet meer binnen de coördinaten van de visualisatie passen. De coördinaten van de indicatoren zijn daarom afgekapt om ze toch in de klok te laten zien. Ze liggen tegen de rand.

In april is van alle maandindicatoren in de klok nieuwe informatie beschikbaar gekomen. Hierdoor is de verdeling van de indicatoren over en in de kwadranten gewijzigd.
Vijf indicatoren wisselen van kwadrant. Export en faillissementen schuiven van het groene door naar het oranje kwadrant. Deze indicatoren verslechteren, maar presteren boven hun langjarige trend. Het producentenvertrouwen gaat van het rode naar het groene kwadrant. Deze indicator verbetert en presteert boven de langjarige trend. De productie industrie gaat van groene naar het rode kwadrant. Deze indicator verslechtert en presteert beneden zijn langjarige trend. De werkloosheid schuift terug van het gele naar het rode kwadrant. Deze indicator verslechtert en presteert beneden zijn langjarige trend.

Zes indicatoren staan in het rode kwadrant, twee in het gele kwadrant, twee in het oranje en drie in het groene kwadrant. Indicatoren in het rode kwadrant hebben een groei onder hun langjarige trend en de groei neemt af. Ook bij indicatoren in het gele kwadrant ligt de groei onder hun langjarige trend, maar daar neemt de groei toe. Van de indicatoren in het groene kwadrant ligt de groei boven hun langjarige trend en neemt de groei toe. Ook van indicatoren in het oranje kwadrant ligt de groei boven hun langjarige trend, daar neemt de groei echter af.


Relevante links