Conjunctuurklok

22-6-2018 06:30
De Conjunctuurklok laat de stand en het verloop van de Nederlandse conjunctuur zien. Onder de klok vindt u links met meer informatie.

december 2015


Bron: CBS
start

Analyse juni: Hoogconjunctuur

Het conjunctuurbeeld volgens de Conjunctuurklok van het CBS is in juni 2018 iets beter dan een maand eerder. Alle indicatoren van de Conjunctuurklok presteren beter dan hun langetermijntrend.

In juni is van alle indicatoren behalve de vacatures informatie beschikbaar gekomen. Hierdoor is de verdeling van de indicatoren over en in de kwadranten gewijzigd.

Twee indicatoren wisselen van kwadrant. Het producentenvertrouwen en de export gaan van het oranje weer terug naar het groene kwadrant. Deze indicatoren presteren boven hun trend, en de groei neemt nu toe.

Tien indicatoren van de Conjunctuurklok staan in het groene en drie in het oranje kwadrant. Indicatoren in het rode kwadrant hebben een groei onder hun langjarige trend en de groei neemt af. Ook bij indicatoren in het gele kwadrant ligt de groei onder hun langjarige trend, maar daar neemt de groei toe. Van de indicatoren in het groene kwadrant ligt de groei boven hun langjarige trend en neemt de groei toe. Ook van indicatoren in het oranje kwadrant ligt de groei boven hun langjarige trend, daar neemt de groei echter af.