Conjunctuurklok

De Conjunctuurklok laat de stand en het verloop van de Nederlandse conjunctuur zien. Onder de klok vindt u links met meer informatie.

december 2015


Bron: CBS
start

Analyse juni: Conjunctuurbeeld verder verslechterd

Het conjunctuurbeeld volgens de Conjunctuurklok van het CBS is in juni 2020 opnieuw fors verslechterd. In de Conjunctuurklok van juni presteren 11 van de 13 indicatoren slechter dan hun langjarige trend. Het zwaartepunt van de indicatoren in de Conjunctuurklok ligt diep in de fase van laagconjunctuur. De maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus hebben voor veel indicatoren in de klok vanaf verslagmaand maart grote invloed.

Van een groot aantal indicatoren is de mutatie ten opzichte van de vorige maand (X-waarde) zo groot en de genormaliseerde cyclus (Y-waarde) zo laag dat ze niet meer binnen de coördinaten van de visualisatie passen. De coördinaten van de indicatoren zijn daarom afgekapt om ze toch in de klok te laten zien. Ze liggen links en rechts tegen de rand of tegen de onderkant. Bovendien is een aantal indicatoren niet zichtbaar doordat ze dezelfde coördinaten hebben en op elkaar liggen (export, consumptie en productie industrie) en (vacatures en werkloosheid).

In juni is van alle indicatoren in de klok, behalve de vacatures, nieuwe informatie beschikbaar gekomen. Hierdoor is de verdeling van de indicatoren over en in de kwadranten gewijzigd.
Vijf indicatoren wisselen van kwadrant. De faillissementen en het producentenvertrouwen gaan van het rode naar het gele kwadrant. Deze indicatoren presteren onder hun trend, maar verbeteren. De investeringen, de werkloosheid en de gewerkte uren gaan van het oranje naar het rode kwadrant. Deze indicatoren verslechteren, maar presteren nu ook onder hun trend.

Een indicator van de Conjunctuurklok staat in het groene, een in het oranje, twee in het geel en negen in het rode kwadrant. Indicatoren in het rode kwadrant hebben een groei onder hun langjarige trend en de groei neemt af. Ook bij indicatoren in het gele kwadrant ligt de groei onder hun langjarige trend, maar daar neemt de groei toe. Van de indicatoren in het groene kwadrant ligt de groei boven hun langjarige trend en neemt de groei toe. Ook van indicatoren in het oranje kwadrant ligt de groei boven hun langjarige trend, daar neemt de groei echter af.