Conjunctuurklok

15-11-2016 09:30
De Conjunctuurklok laat de stand en het verloop van de Nederlandse conjunctuur zien. Onder de klok vindt u links met meer informatie.

december 2015


Bron: CBS
start

Analyse november: Conjunctuurbeeld verbetert

Het conjunctuurbeeld volgens de Conjunctuurklok van CBS is in november 2016 iets beter dan in oktober. Alle indicatoren in de Conjunctuurklok presteren beter dan hun langjarige trend.

In november is van alle indicatoren behalve de omzet van de uitzendbranche informatie beschikbaar gekomen. Hierdoor is de verdeling van de indicatoren in de kwadranten gewijzigd.

Volgens de Conjunctuurklok presteren alle indicatoren boven hun langjarige trend. Van de dertien indicatoren staan er elf in het groene en twee in het oranje kwadrant. Indicatoren in het rode kwadrant hebben een groei onder hun langjarige trend en de groei neemt af. Ook bij indicatoren in het gele kwadrant ligt de groei onder hun langjarige trend, maar daar neemt de groei toe. Van de indicatoren in het groene kwadrant ligt de groei boven hun langjarige trend en neemt de groei toe. Ook van indicatoren in het oranje kwadrant ligt de groei boven hun langjarige trend, daar neemt de groei echter af.