Woningen Amsterdam duurder dan voor de crisis

Bestaande koopwoningen in Amsterdam waren in het eerste kwartaal van 2016 voor het eerst duurder dan voor de crisis. Dit blijkt uit het onderzoek naar de prijsontwikkeling van bestaande particulieren koopwoningen in Nederland van CBS en het Kadaster.

De woningprijzen in Amsterdam bereikten in het derde kwartaal van 2008 een piek. Daarna daalden de prijzen met 18 procent tot een dieptepunt in het eerste kwartaal van 2013. Drie jaar later lagen de prijzen ruim 2 procent boven het niveau uit 2008.

In het afgelopen kwartaal kostte een bestaande woning in Amsterdam gemiddeld 337 duizend euro. Dit is ruim een ton boven het landelijk gemiddelde. Ook de gemiddelde verkoopprijzen in de andere drie grote steden zijn een stuk lager dan in de hoofdstad.Woningen overal duurder dan een jaar geleden

In alle provincies en grote steden waren woningen gemiddeld duurder dan in het eerste kwartaal van 2015. Onder invloed van de woningmarkt in Amsterdam was de stijging in Noord-Holland het grootst van alle provincies. In Drenthe is de groei met 0,3 procent het kleinst. Drenthe is ook de enige provincie waar de prijzen daalden, met 0,5 procent, ten opzichte van een kwartaal eerder.

Prijsontwikkeling bestaande koopwoningen naar regio, 2016-I
 mutatie
Amsterdam10,7
Utrecht7,7
s-Gravenhage7
Rotterdam5
Noord-Holland7,1
Utrecht4,7
Zuid-Holland4,2
Flevoland4,1
Noord-Brabant3,6
Overijssel3,3
Friesland3,1
Limburg3,1
Groningen2,7
Gelderland2,6
Zeeland1,1
Drenthe0,3


Alle woningtypen duurder

Ook alle woningtypen zijn duurder dan in het eerstekwartaal van 2015. Ten opzichte van het tweede kwartaal van 2013, toen de verkoopprijzen van bestaande koopwoningen in Nederland een dieptepunt bereikten, stegen appartementen met bijna 9 procent het meest in prijs. De prijzen van vrijstaande woningen namen met 4 procent het minst sterk toe.

Aandeel appartementen in verkopen relatief hoog

Onlangs maakte CBS bekend dat 42,5 procent van de woningeigenaren in een tussen- of hoekwoning woont. Deze woningtypen hebben een vergelijkbaar aandeel in de woningverkopen: 47 procent van de verkochte woningen in het afgelopen kwartaal waren tussen- en hoekwoningen. Appartementen worden relatief vaker verkocht dan andere woningtypen. Zo bezit 15 procent van de huiseigenaren een appartement, maar maken appartementen 31 procent van alle verkopen uit.De animatie huizenmarkt in beeld toont de regionale ontwikkeling van de verkoopprijzen per kwartaal en transacties van bestaande koopwoningen.

Vandaag publiceert CBS ook over de maandelijkse ontwikkeling van de koopwoningen en over de woningmarktbloem.