Bestaande koopwoning;woningtype;verkoopprijzen prijsindex 2010=100 1995-'17

Bestaande koopwoning;woningtype;verkoopprijzen prijsindex 2010=100 1995-'17

Type woning Perioden Prijsindex verkoopprijzen Prijsindex bestaande koopwoningen (2010 = 100) Prijsindex verkoopprijzen Ontwikkeling t.o.v. een jaar eerder (%)
Woningen: totaal 1995 37,6
Woningen: totaal 2000 71,1 18,2
Woningen: totaal 2005 94,4 3,9
Woningen: totaal 2010 100,0 -2,2
Woningen: totaal 2011 97,6 -2,4
Woningen: totaal 2012 91,3 -6,5
Woningen: totaal 2013 1e kwartaal 86,5 -8,6
Woningen: totaal 2013 2e kwartaal 84,7 -8,7
Woningen: totaal 2013 3e kwartaal 85,1 -4,6
Woningen: totaal 2013 4e kwartaal 84,8 -4,3
Woningen: totaal 2013 85,3 -6,6
Woningen: totaal 2014 1e kwartaal 85,2 -1,5
Woningen: totaal 2014 2e kwartaal 85,8 1,2
Woningen: totaal 2014 3e kwartaal 86,6 1,8
Woningen: totaal 2014 4e kwartaal 86,6 2,2
Woningen: totaal 2014 86,1 0,9
Woningen: totaal 2015 1e kwartaal 87,3 2,4
Woningen: totaal 2015 2e kwartaal 87,9 2,5
Woningen: totaal 2015 3e kwartaal 89,1 2,9
Woningen: totaal 2015 4e kwartaal 89,7 3,5
Woningen: totaal 2015 88,5 2,8
Woningen: totaal 2016 1e kwartaal 90,8 4,1
Woningen: totaal 2016 2e kwartaal 91,8 4,4
Woningen: totaal 2016 3e kwartaal 94,1 5,6
Woningen: totaal 2016 4e kwartaal 95,1 6,1
Woningen: totaal 2016 93,0 5,0
Woningen: totaal 2017 1e kwartaal 97,0 6,8
Woningen: totaal 2017 2e kwartaal 98,9 7,7
Woningen: totaal 2017 3e kwartaal 101,2 7,6
Woningen: totaal 2017 4e kwartaal 102,9 8,2
Woningen: totaal 2017 100,0 7,6
Eengezinswoning: totaal 1995 37,7
Eengezinswoning: totaal 2000 71,2 18,3
Eengezinswoning: totaal 2005 94,5 4,1
Eengezinswoning: totaal 2010 100,0 -2,4
Eengezinswoning: totaal 2011 97,6 -2,4
Eengezinswoning: totaal 2012 91,2 -6,5
Eengezinswoning: totaal 2013 1e kwartaal 86,4 -8,7
Eengezinswoning: totaal 2013 2e kwartaal 84,6 -8,9
Eengezinswoning: totaal 2013 3e kwartaal 85,0 -4,6
Eengezinswoning: totaal 2013 4e kwartaal 84,6 -4,4
Eengezinswoning: totaal 2013 85,2 -6,7
Eengezinswoning: totaal 2014 1e kwartaal 85,1 -1,5
Eengezinswoning: totaal 2014 2e kwartaal 85,6 1,2
Eengezinswoning: totaal 2014 3e kwartaal 86,4 1,7
Eengezinswoning: totaal 2014 4e kwartaal 86,3 2,0
Eengezinswoning: totaal 2014 85,9 0,8
Eengezinswoning: totaal 2015 1e kwartaal 87,0 2,3
Eengezinswoning: totaal 2015 2e kwartaal 87,7 2,4
Eengezinswoning: totaal 2015 3e kwartaal 88,7 2,7
Eengezinswoning: totaal 2015 4e kwartaal 89,3 3,4
Eengezinswoning: totaal 2015 88,2 2,7
Eengezinswoning: totaal 2016 1e kwartaal 90,4 3,9
Eengezinswoning: totaal 2016 2e kwartaal 91,2 4,0
Eengezinswoning: totaal 2016 3e kwartaal 93,5 5,3
Eengezinswoning: totaal 2016 4e kwartaal 94,4 5,7
Eengezinswoning: totaal 2016 92,4 4,7
Eengezinswoning: totaal 2017 1e kwartaal 96,1 6,2
Eengezinswoning: totaal 2017 2e kwartaal 97,8 7,3
Eengezinswoning: totaal 2017 3e kwartaal 99,9 6,9
Eengezinswoning: totaal 2017 4e kwartaal 101,6 7,7
Eengezinswoning: totaal 2017 98,9 7,0
Appartement 1995 37,0
Appartement 2000 70,1 18,2
Appartement 2005 92,8 3,0
Appartement 2010 100,0 -1,2
Appartement 2011 97,7 -2,3
Appartement 2012 91,5 -6,3
Appartement 2013 1e kwartaal 87,0 -7,6
Appartement 2013 2e kwartaal 85,9 -7,5
Appartement 2013 3e kwartaal 86,0 -4,7
Appartement 2013 4e kwartaal 85,9 -3,3
Appartement 2013 86,2 -5,8
Appartement 2014 1e kwartaal 86,3 -0,9
Appartement 2014 2e kwartaal 87,1 1,4
Appartement 2014 3e kwartaal 88,0 2,4
Appartement 2014 4e kwartaal 88,6 3,2
Appartement 2014 87,5 1,5
Appartement 2015 1e kwartaal 89,0 3,2
Appartement 2015 2e kwartaal 89,9 3,3
Appartement 2015 3e kwartaal 91,7 4,2
Appartement 2015 4e kwartaal 92,3 4,2
Appartement 2015 90,7 3,7
Appartement 2016 1e kwartaal 93,6 5,2
Appartement 2016 2e kwartaal 96,0 6,8
Appartement 2016 3e kwartaal 98,7 7,6
Appartement 2016 4e kwartaal 100,3 8,6
Appartement 2016 97,1 7,1
Appartement 2017 1e kwartaal 103,2 10,3
Appartement 2017 2e kwartaal 106,0 10,4
Appartement 2017 3e kwartaal 110,1 11,6
Appartement 2017 4e kwartaal 112,2 11,9
Appartement 2017 107,9 11,1
Bron: CBS, Kadaster
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel geeft de prijsontwikkelingen weer van de voorraad van bestaande koopwoningen per woningtype. Ook worden het aantal transacties, de gemiddelde verkoopprijs en de totale waarde van de verkoopprijzen van de verkochte woningen gepubliceerd. De prijsindexcijfers over de bestaande koopwoningen zijn gebaseerd op een integrale registratie van verkooptransacties van woningen door het Kadaster en WOZ-waarden van alle woningen in Nederland. Indexreeksen kunnen fluctueren, bijvoorbeeld wanneer het aantal transacties in een regio beperkt is. Het verdient dan aanbeveling om de lange termijn ontwikkelingen van de prijsindexcijfers te gebruiken. De gemiddelde verkoopprijs kan een andere ontwikkeling laten zien dan de prijsindex bestaande koopwoningen. De ontwikkeling van de gemiddelde verkoopprijs is namelijk geen indicator voor de prijsontwikkeling van bestaande koopwoningen.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1e kwartaal 1995 tot en met 2017

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 20 april 2018:
Geen, de tabel is stopgezet. Deze tabel wordt opgevolgd door de tabel Bestaande koopwoningen; woningtype; verkoopprijzen prijsindex 2015=100. Zie paragraaf 3.


Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Toelichting onderwerpen

Prijsindex verkoopprijzen
Prijsindex bestaande koopwoningen
De Prijsindex Bestaande Koopwoningen geeft de prijsverandering weer van de voorraad van bestaande koopwoningen. De woning moet op Nederlandse grond staan en verkocht zijn aan een particulier.
Ontwikkeling t.o.v. een jaar eerder
De procentuele ontwikkeling van een bepaalde periode (maand, kwartaal, jaar) ten opzichte van dezelfde periode in het daaraan voorafgaande jaar. Het CBS berekent de ontwikkeling aan de hand van niet-afgeronde indexcijfers.