Bestaande koopwoningen; verkoopprijzen prijsindex 2010=100 1995-2017

Bestaande koopwoningen; verkoopprijzen prijsindex 2010=100 1995-2017

Perioden Prijsindex verkoopprijzen Prijsindex bestaande koopwoningen (2010 = 100) Prijsindex verkoopprijzen Ontwikkeling t.o.v. voorgaande periode (%) Prijsindex verkoopprijzen Ontwikkeling t.o.v. een jaar eerder (%) Aantal verkochte woningen Aantal verkochte woningen (aantal) Aantal verkochte woningen Ontwikkeling t.o.v. voorgaande periode (%) Aantal verkochte woningen Ontwikkeling t.o.v. een jaar eerder (%) Gemiddelde verkoopprijs (euro) Totale waarde verkoopprijzen (mln euro)
1995 37,6 154.568 93.750 14.491
2000 71,1 18,2 18,2 189.358 -7,4 -7,4 172.050 32.579
2005 94,4 3,9 3,9 206.629 7,7 7,7 222.706 46.017
2010 100,0 -2,2 -2,2 126.127 -1,1 -1,1 239.530 30.211
2011 97,6 -2,4 -2,4 120.739 -4,3 -4,3 240.059 28.984
2012 91,3 -6,5 -6,5 117.261 -2,9 -2,9 226.661 26.578
2013 85,3 -6,6 -6,6 110.094 -6,1 -6,1 213.353 23.489
2014 86,1 0,9 0,9 153.511 39,4 39,4 222.218 34.113
2015 januari 87,1 0,5 2,1 9.437 -62,6 6,0 222.800 2.103
2015 februari 87,3 0,3 2,4 11.697 23,9 16,6 216.678 2.534
2015 maart 87,4 0,1 2,7 13.393 14,5 33,6 225.024 3.014
2015 april 87,7 0,3 2,3 12.748 -4,8 18,3 224.376 2.860
2015 mei 87,9 0,2 2,6 12.827 0,6 7,2 228.032 2.925
2015 juni 88,2 0,3 2,6 15.147 18,1 33,7 229.381 3.474
2015 juli 88,9 0,9 2,7 18.422 21,6 32,7 232.562 4.284
2015 augustus 88,8 -0,1 2,5 15.863 -13,9 28,7 233.485 3.704
2015 september 89,5 0,8 3,5 16.324 2,9 26,1 233.956 3.819
2015 oktober 89,7 0,2 3,4 16.324 0,0 13,7 237.796 3.882
2015 november 89,8 0,1 3,8 14.545 -10,9 24,4 234.610 3.412
2015 december 89,5 -0,4 3,2 21.566 48,3 -14,6 233.242 5.030
2015 88,5 2,8 2,8 178.293 16,1 16,1 230.194 41.042
2016 januari 90,6 1,3 4,1 11.907 -44,8 26,2 238.934 2.845
2016 februari 90,7 0,0 3,8 14.866 24,9 27,1 234.830 3.491
2016 maart 91,2 0,5 4,3 16.124 8,5 20,4 235.799 3.802
2016 april 91,4 0,2 4,2 16.387 1,6 28,5 239.522 3.925
2016 mei 91,7 0,4 4,3 16.066 -2,0 25,3 236.730 3.803
2016 juni 92,3 0,6 4,6 17.862 11,2 17,9 242.089 4.324
2016 juli 93,3 1,2 4,9 19.723 10,4 7,1 245.980 4.851
2016 augustus 94,1 0,9 6,0 19.975 1,3 25,9 249.054 4.975
2016 september 94,9 0,8 5,9 21.009 5,2 28,7 253.498 5.326
2016 oktober 94,7 -0,2 5,6 17.339 -17,5 6,2 247.673 4.294
2016 november 95,2 0,5 6,0 18.255 5,3 25,5 246.819 4.506
2016 december 95,5 0,3 6,7 25.280 38,5 17,2 246.511 6.232
2016 93,0 5,0 5,0 214.793 20,5 20,5 243.837 52.374
2017 januari 96,4 1,0 6,4 16.555 -34,5 39,0 258.467 4.279
2017 februari 96,7 0,3 6,7 17.708 7,0 19,1 253.388 4.487
2017 maart 97,8 1,1 7,3 21.648 22,3 34,3 258.838 5.603
2017 april 98,1 0,3 7,4 16.694 -22,9 1,9 256.800 4.287
2017 mei 98,9 0,8 7,8 19.990 19,7 24,4 259.615 5.190
2017 juni 99,6 0,7 8,0 21.686 8,5 21,4 264.362 5.733
2017 juli 100,5 0,9 7,6 19.979 -7,9 1,3 264.007 5.275
2017 augustus 101,5 1,0 7,8 20.780 4,0 4,0 268.452 5.578
2017 september 101,8 0,3 7,3 20.632 -0,7 -1,8 269.817 5.567
2017 oktober 102,5 0,7 8,2 20.143 -2,4 16,2 269.083 5.420
2017 november 103,0 0,5 8,2 19.647 -2,5 7,6 267.868 5.263
2017 december 103,4 0,4 8,2 26.398 34,4 4,4 265.122 6.999
2017 100,0 7,6 7,6 241.860 12,6 12,6 263.295 63.680
Bron: CBS, Kadaster
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel geeft de prijsontwikkelingen weer van de voorraad van bestaande koopwoningen. Ook worden het aantal transacties, de gemiddelde verkoopprijs en de totale waarde van de verkoopprijzen van de verkochte woningen gepubliceerd. De prijsindexcijfers over de bestaande koopwoningen zijn gebaseerd op een integrale registratie van verkooptransacties van woningen door het Kadaster en WOZ-waarden van alle woningen in Nederland. Indexreeksen kunnen fluctueren, bijvoorbeeld wanneer het aantal transacties in een regio beperkt is. Het verdient dan aanbeveling om de lange termijn ontwikkelingen van de prijsindexcijfers te gebruiken.
De gemiddelde verkoopprijs kan een andere ontwikkeling laten zien dan de prijsindex bestaande koopwoningen. De ontwikkeling van de gemiddelde verkoopprijs is namelijk geen indicator voor de prijsontwikkeling van bestaande koopwoningen.

Gegevens beschikbaar van: januari 1995 tot december 2017

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 21 februari 2018:
Geen, de tabel is stopgezet. Deze tabel wordt opgevolgd door de tabel Bestaande koopwoningen; verkoopprijzen prijsindex 2015 = 100. Zie paragraaf 3

Wanneer komen er nieuwe cijfers:
Niet meer van toepassing.

Toelichting onderwerpen

Prijsindex verkoopprijzen
Prijsindex bestaande koopwoningen
De Prijsindex Bestaande Koopwoningen geeft de prijsverandering weer van de voorraad van bestaande koopwoningen. De woning moet op Nederlandse grond staan en verkocht zijn aan een particulier.
Ontwikkeling t.o.v. voorgaande periode
De procentuele ontwikkeling van een bepaalde periode (maand, kwartaal, jaar) ten opzichte van dezelfde voorafgaande periode. Het CBS berekent de ontwikkeling aan de hand van niet-afgeronde indexcijfers.
Ontwikkeling t.o.v. een jaar eerder
De procentuele ontwikkeling van een bepaalde periode (maand, kwartaal, jaar) ten opzichte van dezelfde periode in het daaraan voorafgaande jaar. Het CBS berekent de ontwikkeling aan de hand van niet-afgeronde indexcijfers.
Aantal verkochte woningen
Aantal verkochte woningen
Aantal verkochte woningen is het aantal geregistreerde transacties bij het Kadaster van een woning gekocht door een particulier gemeten aan het einde van verslagperiode.
Ontwikkeling t.o.v. voorgaande periode
De procentuele ontwikkeling van een bepaalde periode (maand, kwartaal, jaar) ten opzichte van dezelfde voorafgaande periode. Het CBS berekent de ontwikkeling aan de hand van niet-afgeronde cijfers.
Ontwikkeling t.o.v. een jaar eerder
De procentuele ontwikkeling van een bepaalde periode (maand, kwartaal, jaar) ten opzichte van dezelfde periode in het daaraan voorafgaande jaar. Het CBS berekent de ontwikkeling aan de hand van niet-afgeronde cijfers.
Gemiddelde verkoopprijs
De gemiddelde verkoopprijs geeft de gemiddelde waarde weer die betaald is in een verslagperiode voor bestaande woningen die zijn aangekocht door een particulier. Deze cijfers tonen niet het verloop van de prijsontwikkeling van alle bestaande koopwoningen. Daarvoor dient u gebruik te maken van de prijsindexcijfers.
Totale waarde verkoopprijzen
De totale waarde van de verkoopprijzen heeft betrekking op bestaande woningen die zijn aangekocht door een particulier