Gebruik professionele sociale netwerken stijgt

© © Marcel Kusch/dpa/Corbis

Het gebruik van professionele sociale netwerken, zoals LinkedIn, neemt niet alleen onder mensen maar ook onder bedrijven toe. Het gebruik van professionele netwerken loopt nog wel achter op het gebruik van andere sociale netwerken en ze komen vooral in beeld vanaf 22 jaar als mensen met hun werkzame leven beginnen. Dit meldt CBS.

Vooral 25- tot 45-jarigen actief op professionele sociale media

Vooral 25- tot 45-jarigen gebruiken een professioneel sociaal netwerk. In 2015 was 41 procent hierop actief tegen 31 procent in 2012. Van de 20- tot 25-jarigen gebruikte 35 procent een professioneel netwerk, iets meer dan de 28 procent in 2012. Van de 65-plussers is 5 procent lid van een professionele sociaal netwerk. Dit aandeel is sinds 2012 verdubbeld. Van de 65-plussers is bijna 95 procent met pensioen. Deze groep pensioenontvangers gebruiken de professionele netwerken iets minder vaak: 4 procent.

Deelname aan professionele sociale netwerken

Bedrijven ook steeds actiever

Ook steeds meer bedrijven maken gebruik van sociale media. In 2015 was 61 procent met een eigen account actief op een sociaal netwerk zoals Facebook of LinkedIn, aanzienlijk meer dan in 2012 (35 procent). Het gebruik van een netwerk zoals Twitter is minder gestegen, van 21 naar 30 procent. Voor grote bedrijven is het gebruikelijker om zich te profileren op deze sociale media dan voor kleine bedrijven. Bedrijfstakken verschillen ook veel van elkaar op dit punt. Onder andere logiesverstrekkers, mediabedrijven en reisbureaus zijn er sterk vertegenwoordigd. In deze bedrijfstakken zijn bijna negen van de tien bedrijven aanwezig op sites als Facebook en LinkedIn. Ter vergelijking: onder vervoers- en opslagbedrijven is dit aandeel 38 procent.

Bedrijven die sociale media gebruiken, 2015

Ouderen vaker, jongeren minder vaak actief op sociale netwerken

Ouderen zijn steeds vaker op sociale netwerken zoals Facebook of Twitter te vinden, jongeren in 2015 juist minder vaak dan drie jaar geleden. Instant messaging, directe uitwisseling van tekstberichten, is gestegen en blijft onverminderd populair onder alle leeftijdsgroepen. De meeste gebruikers zitten dagelijks op sociale netwerken.

Vooral meer directe tekstberichten

Drie kwart van de Nederlandse bevolking van 12 jaar of ouder gebruikte in 2015 sociale netwerken. Vooral het gebruik van instant messaging, zoals WhatsApp en Snapchat, is hoger dan drie jaar geleden. Dit is populairder dan netwerken zoals Facebook of Twitter. Inmiddels gebruiken ruim negen op de tien 12- tot 25-jarigen instant messaging. Ook bij ouderen is het aandeel gebruikers van instant messaging sterk toegenomen: 35 procent van de 65- tot 75-jarigen en zeven procent van de 75-plussers wisselt tekstberichten uit met anderen. Ook zijn deze leeftijdsgroepen steeds vaker te vinden op sociale netwerken als Facebook en Twitter. Het aandeel gebruikers van deze netwerken is toegenomen bij alle 25-plussers, maar bij de 12- tot 25-jarigen is het juist afgenomen.

Deelname aan sociale netwerken

Meeste gebruikers sociale netwerken dagelijks actief

De meeste gebruikers van bekende reguliere sociale netwerken plaatsen of lezen vrijwel dagelijks berichten. Hoe ouder de deelnemer, hoe lager de gebruiksfrequentie. Van de 75-plussers die deelnemen aan sociale netwerken doet 43 procent dat dagelijks, 41 procent wekelijks en 16 procent minder vaak. Van de 12- tot 25-jarigen kijkt vrijwel niemand minder vaak dan een keer per week, 81 procent is dagelijks actief. Dit beeld is hetzelfde voor instant messaging. Uit andere bronnen blijkt dat de meeste mensen die dagelijks actief zijn op sociale netwerken vooral berichten lezen en niet vaak berichten plaatsen.

Gebruiksfrequentie van sociale netwerken, 2015