Bedrijven

In dit onderzoek zijn alleen bedrijven met tien of meer werkzame personen meegenomen. Sommige bedrijfstakken vallen buiten de onderzoekspopulatie, waaronder landbouw.