ICT-gebruik bij bedrijven; bedrijfstak, 2015


Deze tabel bevat gegevens over het gebruik van informatie- en communicatietechnologie (ICT) door bedrijven. Gegevens zijn uitgesplitst naar bedrijfstak volgens de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008). De verslagperiode van deze tabel betreft medio 2015. Een aantal onderwerpen heeft echter betrekking op het jaar 2014. Als dit het geval is wordt dit vermeld in de toelichting bij het onderwerp.

Gegevens beschikbaar voor 2015.

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per juni 2020:
Verbetering bij het onderwerp inkoop via EDI inkoopwaarde >= 2% van de totale omzet dit moet zijn Inkoopwaarde >= 2% van de totale inkoop.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Cijfers over 2016 komen in december 2016 beschikbaar.

ICT-gebruik bij bedrijven; bedrijfstak, 2015

Bedrijfstakken/branches (SBI 2008) Personeel en ICTPersoneel dat werkt met een computer (% van werkzame personen) Personeel en ICTPersoneel dat werkt met internet (% van werkzame personen) Personeel en ICTPersoneel dat werkt met mobiel internet (% van werkzame personen) Personeel en ICTTelewerkers (% van werkzame personen)
56 Eet- en drinkgelegenheden 40 28 11 8
61 Telecommunicatie 96 96 43 40
62-63 IT- en informatiedienstverlening 99 98 62 67
Bron: CBS.
Verklaring van tekens