Gemiddeld inkomen; personen particuliere huishoudens, kenmerken, 2000-2014


Aantal personen en gemiddeld persoonlijk inkomen en gestandaardiseerd besteedbaar inkomen per persoon naar kenmerken als geslacht, leeftijd, burgerlijke staat, herkomstgroepering, positie in het huishouden, woonsituatie en regio.

Gegevens beschikbaar van 2000 tot en met 2014.

Status van de cijfers
Cijfers over 2000 zijn voorlopig. Aangezien deze tabel is stopgezet worden de gegevens niet meer definitief gemaakt.
De cijfers over de jaren 2001 - 2014 zijn definitief.

Wijzigingen 15 maart 2018
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wijzigingen 8 februari 2017
De cijfers voor 2014 zijn definitief gemaakt.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.
Vanwege een herziening van de inkomensstatistiek wordt deze tabel vervangen. Nieuwe cijfers worden gepubliceerd onder het thema Inkomen en bestedingen, zie hieronder bij koppelingen.

Gemiddeld inkomen; personen particuliere huishoudens, kenmerken, 2000-2014

Populatie Geslacht Sociaal economische categorie Overige kenmerken Perioden Personen in particuliere huishoudens (x 1 000) Gemiddeld persoonlijk inkomen (1 000 euro) Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen (1 000 euro)
Persoon met inkomen Totaal personen Totaal personen Totaal personen 2014 12.925 29,9 26,3
Persoon met inkomen Mannen Totaal personen Totaal personen 2014 6.557 37,5 26,9
Persoon met inkomen Vrouwen Totaal personen Totaal personen 2014 6.368 22,1 25,7
Persoon met inkomen gedurende deel jaar Totaal personen Totaal personen Totaal personen 2014 1.217 6,7 20,0
Persoon met inkomen gedurende deel jaar Mannen Totaal personen Totaal personen 2014 582 7,7 19,9
Persoon met inkomen gedurende deel jaar Vrouwen Totaal personen Totaal personen 2014 635 5,7 20,1
Persoon met inkomen gedurende hele jaar Totaal personen Totaal personen Totaal personen 2014 11.709 32,3 27,0
Persoon met inkomen gedurende hele jaar Mannen Totaal personen Totaal personen 2014 5.976 40,4 27,6
Persoon met inkomen gedurende hele jaar Vrouwen Totaal personen Totaal personen 2014 5.733 23,9 26,3
Bron: cbs.
Verklaring van tekens