ICT-gebruik bij bedrijven; bedrijfstak en bedrijfsgrootte, 2015


Deze tabel bevat gegevens over het gebruik van informatie- en communicatietechnologie (ICT) door bedrijven. De gegevens zijn uitgesplitst naar bedrijfstak volgens de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008) en bedrijfsgrootte.
De verslagperiode van deze tabel betreft medio 2015. Een aantal onderwerpen heeft echter betrekking op het jaar 2014. Als dit het geval is wordt dit vermeld in de toelichting bij het onderwerp.

Gegevens beschikbaar voor 2015.

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 8 maart 2019:
Geen, tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

ICT-gebruik bij bedrijven; bedrijfstak en bedrijfsgrootte, 2015

Bedrijfsgrootte Bedrijfstakken/branches (SBI 2008) Personeel en ICTPersoneel dat werkt met een computer (% van werkzame personen) Personeel en ICTPersoneel dat werkt met internet (% van werkzame personen) Personeel en ICTPersoneel dat werkt met mobiel internet (% van werkzame personen) Personeel en ICTTelewerkers (% van werkzame personen) Personeel en ICTTelewerk komt voor (% van bedrijven) Personeel en ICTICT-pers. aangenomen/willen aannemen (% van bedrijven) Personeel en ICTICT-vacatures lastig te vervullen (% van bedrijven) Personeel en ICTICT-cursus aan ICT-specialisten (% van bedrijven) Personeel en ICTICT-cursus aan overig personeel (% van bedrijven) Type ICT-werkzaamhedenOnderhoud van ICT-infrastructuurVoorn. uitg. door eigen personeel (% van bedrijven) Type ICT-werkzaamhedenOnderhoud van ICT-infrastructuurVoorn. uitg. door externe leveranciers (% van bedrijven) Type ICT-werkzaamhedenOnderhoud van ICT-infrastructuurNiet van toepassing (% van bedrijven) Type ICT-werkzaamhedenOndersteuning van office softwareVoorn. uitg. door eigen personeel (% van bedrijven) Type ICT-werkzaamhedenOndersteuning van office softwareVoorn. uitg. door externe leveranciers (% van bedrijven) Type ICT-werkzaamhedenOndersteuning van office softwareNiet van toepassing (% van bedrijven) Type ICT-werkzaamhedenOntwerp/ontwikkeling bedrijfsv.software Voorn. uitg. door eigen personeel (% van bedrijven) Type ICT-werkzaamhedenOntwerp/ontwikkeling bedrijfsv.software Voorn. uitg. door externe leveranciers (% van bedrijven) Type ICT-werkzaamhedenOntwerp/ontwikkeling bedrijfsv.software Niet van toepassing (% van bedrijven) Type ICT-werkzaamhedenOndersteuning bedrijfsvoeringssoftwareVoorn. uitg. door eigen personeel (% van bedrijven) Type ICT-werkzaamhedenOndersteuning bedrijfsvoeringssoftwareVoorn. uitg. door externe leveranciers (% van bedrijven) Type ICT-werkzaamhedenOndersteuning bedrijfsvoeringssoftwareNiet van toepassing (% van bedrijven) Type ICT-werkzaamhedenOntwerp en ontwikkeling web-applicaties Voorn. uitg. door eigen personeel (% van bedrijven) Type ICT-werkzaamhedenOntwerp en ontwikkeling web-applicaties Voorn. uitg. door externe leveranciers (% van bedrijven) Type ICT-werkzaamhedenOntwerp en ontwikkeling web-applicaties Niet van toepassing (% van bedrijven) Type ICT-werkzaamhedenOndersteuning van web-applicatiesVoorn. uitg. door eigen personeel (% van bedrijven) Type ICT-werkzaamhedenOndersteuning van web-applicatiesVoorn. uitg. door externe leveranciers (% van bedrijven) Type ICT-werkzaamhedenOndersteuning van web-applicatiesNiet van toepassing (% van bedrijven) Type ICT-werkzaamhedenICT-beveiliging/bescherming data Voorn. uitg. door eigen personeel (% van bedrijven) Type ICT-werkzaamhedenICT-beveiliging/bescherming data Voorn. uitg. door externe leveranciers (% van bedrijven) Type ICT-werkzaamhedenICT-beveiliging/bescherming data Niet van toepassing (% van bedrijven) Toegang en gebruik internetInternet (% van bedrijven) Toegang en gebruik internetInternet, naar soort verbindingVast breedband (% van bedrijven) Toegang en gebruik internetInternet, naar soort verbindingMobiel breedband (% van bedrijven) Toegang en gebruik internetInternet, snelheid snelste verbindingMinder dan 2 Megabit per seconde (% van bedrijven) Toegang en gebruik internetInternet, snelheid snelste verbinding2 tot 10 Megabit per seconde (% van bedrijven) Toegang en gebruik internetInternet, snelheid snelste verbinding10 tot 30 Megabit per seconde (% van bedrijven) Toegang en gebruik internetInternet, snelheid snelste verbinding30 tot 100 Megabit per seconde (% van bedrijven) Toegang en gebruik internetInternet, snelheid snelste verbinding100 Megabit per seconde of meer (% van bedrijven) Toegang en gebruik internetBedrijven met websiteAantal bedrijven met website (% van bedrijven) Bedrijven met websiteWebsite bevatOnline bestellen, boeken of reserveren (% van bedrijven) Bedrijven met websiteWebsite bevatInfo over beveiliging en privacy (% van bedrijven) Bedrijven met websiteWebsite bevatBeschrijvingen van producten, prijslijst (% van bedrijven) Bedrijven met websiteWebsite bevatBestelling online volgen (% van bedrijven) Bedrijven met websiteWebsite bevatProductaanpassing door klant (% van bedrijven) Bedrijven met websiteWebsite bevatKlantspecifieke info voor vaste bezoeker (% van bedrijven) Bedrijven met websiteWebsite bevatPersoneelsadvertenties van bedrijf zelf (% van bedrijven) Bedrijven met websiteWebsite bevatVerwijzing naar sociale media (% van bedrijven) Toegang en gebruik internetMobiel internet verschaft aan werknemers (% van bedrijven) Sociale mediaSociale media gebruikt (% van bedrijven) Sociale mediaType sociale mediaSociale netwerken (bijv. Facebook) (% van bedrijven) Sociale mediaType sociale mediaBlogs of microblogs (bijv. Twitter) (% van bedrijven) Sociale mediaType sociale mediaMultimedia delen (bijv. YouTube) (% van bedrijven) Sociale mediaType sociale mediaWiki's om kennis te delen (% van bedrijven) Sociale mediaGebruik voorMarketing producten/bedrijfsimago (% van bedrijven die een account op sociale media gebruiken) Sociale mediaGebruik voorMeningen klanten, reageren op vragen (% van bedrijven die een account op sociale media gebruiken) Sociale mediaGebruik voorBetrekken klant bij productontwikkeling (% van bedrijven die een account op sociale media gebruiken) Sociale mediaGebruik voorSamenwerken met zakenrelaties (% van bedrijven die een account op sociale media gebruiken) Sociale mediaGebruik voorWerven van personeel (% van bedrijven die een account op sociale media gebruiken) Sociale mediaGebruik voorKennis uitwisselen binnen het bedrijf (% van bedrijven die een account op sociale media gebruiken) Software / ICT-applicatiesERP-software (% van bedrijven) Software / ICT-applicatiesCRM-softwareOpslag klantgegevens (% van bedrijven) Software / ICT-applicatiesCRM-softwareAnalyse klantgegevens (% van bedrijven) Software / ICT-applicatiesSupply Chain Management (SCM)Bedrijven met SCM (% van bedrijven) Supply Chain Management (SCM)Gebruik SCM-methodeVia websites (% van bedrijven) Supply Chain Management (SCM)Gebruik SCM-methodeVia automatische verwerking (% van bedrijven) ICT-beveiligingsbeleidBedrijven met ICT-beveiligingsbeleid (% van bedrijven) ICT-beveiligingsbeleidBehandelde risico's Vernietiging of verminking gegevens (% van bedrijven met ICT-beveiligingsbeleid) ICT-beveiligingsbeleidBehandelde risico's Onthulling van vertrouwelijke gegevens (% van bedrijven met ICT-beveiligingsbeleid) ICT-beveiligingsbeleidBehandelde risico's Uitval van ICT-diensten (% van bedrijven met ICT-beveiligingsbeleid) ICT-beveiligingsbeleidWerd voor het laatst herzien12 maanden of korter geleden (% van bedrijven met ICT-beveiligingsbeleid) ICT-beveiligingsbeleidWerd voor het laatst herzien13 t/m 24 maanden geleden (% van bedrijven met ICT-beveiligingsbeleid) ICT-beveiligingsbeleidWerd voor het laatst herzienLanger dan 24 maanden geleden (% van bedrijven met ICT-beveiligingsbeleid) Elektronische facturenWijze van verzending van facturenE-factuur (in % van verzonden facturen) Elektronische facturenWijze van verzending van facturenElektronisch, maar geen e-factuur (in % van verzonden facturen) Elektronische facturenWijze van verzending van facturenIn papieren vorm (in % van verzonden facturen) Elektronische facturenWijze van ontvangst van facturenE-factuur (in % van ontvangen facturen) Elektronische facturenWijze van ontvangst van facturenElektronisch, maar geen e-factuur (in % van ontvangen facturen) Elektronische facturenWijze van ontvangst van facturenIn papieren vorm (in % van ontvangen facturen) Elektronische facturenElektronische facturen verzonden (% van bedrijven) Elektronische facturenElektronische facturen ontvangen (% van bedrijven) E-commerce in 2014Gebruik voor verkoopVerkoop via e-commerce (% van bedrijven) E-commerce in 2014Gebruik voor verkoopVerkoopwaarde < 1% van de totale omzet (% van bedrijven) E-commerce in 2014Gebruik voor verkoopVerkoopwaarde >= 1% van de totale omzet (% van bedrijven) E-commerce in 2014Gebruik voor verkoopVerkoopwaarde >= 2% van de totale omzet (% van bedrijven) E-commerce in 2014Gebruik voor verkoopVerkoopwaarde >= 5% van de totale omzet (% van bedrijven) E-commerce in 2014Gebruik voor verkoopVerkoopwaarde >= 10% van de totale omzet (% van bedrijven) E-commerce in 2014Gebruik voor verkoopVerkoopwaarde >= 25% van de totale omzet (% van bedrijven) E-commerce in 2014Gebruik voor verkoopVerkoopwaarde >= 50% van de totale omzet (% van bedrijven) Gebruik voor verkoopVia een website/appVerkoop via een website/app (% van bedrijven) Gebruik voor verkoopVia een website/appVerkoopwaarde < 1% van de totale omzet (% van bedrijven) Gebruik voor verkoopVia een website/appVerkoopwaarde >= 1% van de totale omzet (% van bedrijven) Gebruik voor verkoopVia een website/appVerkoopwaarde >= 2% van de totale omzet (% van bedrijven) Gebruik voor verkoopVia een website/appVerkoopwaarde >= 5% van de totale omzet (% van bedrijven) Gebruik voor verkoopVia een website/appVerkoopwaarde >= 10% van de totale omzet (% van bedrijven) Gebruik voor verkoopVia een website/appVerkoopwaarde >= 25% van de totale omzet (% van bedrijven) Gebruik voor verkoopVia een website/appVerkoopwaarde >= 50% van de totale omzet (% van bedrijven) Via een website/appNaar afnemerNederlandse consumenten (in % van omzet via website/app) Via een website/appNaar afnemerBuitenlandse consumenten (in % van omzet via website/app) Via een website/appNaar afnemerBedrijven (in % van omzet via website/app) Via een website/appNaar afnemerOverheden (in % van omzet via website/app)
10 of meer werkzame personen Totaal, C-N en Q 71 66 28 26 74 9 4 14 10 29 63 8 42 43 14 17 53 31 22 54 24 16 58 26 20 54 26 23 65 12 100 99 74 0 21 31 29 20 90 35 37 78 11 8 29 55 55 72 63 61 30 27 6 84 47 33 40 60 32 43 45 28 21 15 16 31 80 80 77 67 17 16 5 24 70 5 29 66 54 79 24 8 16 14 12 10 7 4 20 7 13 11 9 7 5 3 40 4 51 4
10 of meer werkzame personen C Industrie 56 49 17 18 78 5 2 15 10 28 65 6 45 43 13 17 57 26 23 59 18 14 60 26 18 54 28 24 67 9 100 98 78 0 23 31 29 17 93 26 31 79 8 7 20 52 46 76 56 51 21 29 4 80 36 29 36 49 25 61 51 31 20 13 16 31 80 78 74 63 19 18 7 26 67 4 30 66 61 82 25 8 16 14 13 11 8 5 17 7 10 8 6 5 3 2 25 2 69 5
10 of meer werkzame personen D-E Energie, water, afvalbeheer 77 69 37 38 77 15 9 23 20 34 61 4 52 36 12 20 49 31 29 45 26 13 63 24 18 59 23 29 66 4 100 99 80 0 22 20 30 27 94 37 42 81 11 9 35 55 45 79 53 49 30 32 8 85 62 41 45 61 33 49 46 25 19 14 11 44 84 85 76 67 19 14 4 17 79 5 24 71 46 79 22 7 15 13 10 5 4 2 20 7 13 10 9 4 3 2 50 0 44 6
10 of meer werkzame personen F Bouwnijverheid 59 56 33 28 69 2 1 6 8 21 72 6 35 52 13 12 50 38 13 55 31 11 59 31 12 58 31 16 73 11 100 98 76 0 25 35 27 13 91 16 29 70 2 5 21 48 47 75 55 52 21 16 2 80 35 25 36 49 26 40 35 13 15 12 10 20 82 78 75 73 15 12 3 16 81 6 22 72 47 78 9 4 5 4 3 2 1 1 8 3 5 4 2 2 1 1 56 1 38 4
10 of meer werkzame personen G Handel 63 54 19 18 71 7 2 11 9 31 63 6 45 42 13 18 57 25 25 56 19 17 61 22 21 58 21 23 67 10 100 99 72 0 22 32 28 18 89 51 44 79 20 11 32 48 58 71 65 63 28 30 6 89 54 35 38 53 30 49 50 38 29 20 24 28 79 79 77 70 14 16 6 24 70 7 29 63 56 80 40 13 28 24 20 17 13 8 34 12 23 18 15 13 9 6 44 4 50 2
10 of meer werkzame personen H Vervoer en opslag 55 45 21 20 65 7 3 10 6 22 66 12 34 46 20 11 50 39 16 50 34 9 53 38 15 47 38 19 65 16 100 97 75 0 29 33 23 16 83 27 26 69 12 8 20 45 34 72 40 38 13 15 3 78 37 26 41 51 29 35 30 18 23 14 19 26 83 76 79 65 20 15 3 28 68 3 30 67 58 81 23 8 15 14 11 10 6 4 13 5 8 8 6 5 3 2 24 5 65 6
10 of meer werkzame personen I Horeca 44 34 10 7 42 1 0 1 2 15 63 22 19 48 33 5 42 52 5 45 50 11 51 38 10 52 39 9 56 35 100 99 53 0 23 37 29 11 86 61 29 83 10 13 26 49 63 48 78 77 34 23 3 82 70 40 35 68 26 17 18 15 14 11 8 11 75 73 75 61 23 15 2 20 77 6 30 65 38 70 28 4 24 22 17 13 8 3 27 4 23 20 17 13 8 3 53 13 28 7
10 of meer werkzame personen J Informatie en communicatie 97 97 53 56 94 50 33 54 27 70 26 4 73 17 10 50 32 17 53 32 15 55 32 13 56 29 15 63 30 6 100 99 89 0 6 17 31 45 94 34 53 83 13 11 36 81 76 87 85 82 61 50 30 90 50 45 50 81 51 54 69 52 24 19 16 53 88 89 89 72 16 13 4 44 52 4 40 56 74 87 23 7 16 14 12 11 8 5 21 7 15 13 11 10 7 5 25 3 65 8
10 of meer werkzame personen K Financiële dienstverlening 99 98 63 40 89 25 15 41 18 42 57 1 64 33 3 36 49 15 39 53 7 31 53 15 36 46 17 48 48 4 100 98 90 0 9 31 31 30 92 34 52 78 14 20 42 67 52 88 63 57 30 23 14 76 48 36 44 70 40 42 67 48 36 28 30 72 88 88 89 82 8 11 3 20 77 5 28 66 38 81 25 14 10 10 8 7 4 3 23 13 10 10 8 6 4 3 61 2 36 1
10 of meer werkzame personen L Verhuur en handel van onroerend goed 93 90 50 43 88 10 7 31 17 24 70 6 49 41 10 11 63 25 26 59 16 9 67 24 18 62 20 21 70 9 100 100 80 0 15 22 31 32 96 32 38 82 11 9 47 68 66 79 74 71 42 29 3 83 43 26 35 55 20 60 63 26 31 21 15 45 77 69 79 46 35 19 2 12 86 3 24 73 27 74 6 4 2 2 0 0 0 0 6 4 2 2 0 0 0 0 62 0 37 1
10 of meer werkzame personen M Specialistische zakelijke diensten 94 92 43 48 91 12 6 20 15 33 63 4 53 40 8 20 53 27 28 54 18 21 57 23 27 51 22 26 68 6 100 99 82 0 13 24 34 29 93 21 37 79 7 7 25 69 62 80 73 70 40 30 11 83 42 31 47 68 41 43 57 30 17 13 12 42 79 78 75 64 18 19 4 26 70 4 28 68 57 82 13 4 9 8 6 4 3 2 12 5 7 7 4 3 2 1 24 3 66 7
10 of meer werkzame personen N Verhuur en overige zakelijke diensten 73 71 37 23 71 6 3 8 6 20 66 14 32 50 18 12 48 40 15 54 31 11 55 33 15 52 33 17 64 19 100 98 76 0 23 32 26 18 86 28 35 71 8 6 28 60 51 73 61 59 30 21 4 81 41 30 46 73 33 34 44 27 15 11 10 27 81 82 77 72 13 16 5 30 65 5 28 68 62 75 14 5 9 7 6 5 4 2 14 6 8 7 6 4 3 2 29 3 59 8
10 of meer werkzame personen Q Gezondheids- en welzijnszorg 79 76 21 29 86 9 4 18 12 25 68 6 42 47 11 10 59 31 19 59 22 11 68 21 19 62 19 21 70 9 100 99 64 0 15 32 34 19 93 35 43 84 5 4 48 67 59 62 64 60 34 29 6 84 47 38 43 58 40 29 37 14 19 14 13 43 77 83 73 66 20 14 13 14 73 6 23 71 38 68 12 6 6 4 4 3 2 2 10 5 6 4 4 3 1 1 79 2 13 6
10 tot 50 werkzame personen Totaal, C-N en Q 64 60 23 23 70 6 3 8 7 24 66 9 38 46 16 14 51 34 17 54 28 15 57 28 18 54 28 19 67 14 100 98 70 0 22 32 28 17 89 35 34 77 10 8 27 49 52 68 61 58 27 24 5 84 46 33 39 55 30 37 41 25 17 12 12 25 78 79 75 68 15 17 5 24 71 5 29 67 52 78 22 7 15 13 11 9 6 4 19 7 13 11 9 7 5 3 41 4 50 4
10 tot 50 werkzame personen C Industrie 51 45 16 14 71 1 1 6 6 20 72 8 35 49 16 11 58 31 15 62 23 12 60 27 15 55 30 15 74 11 100 98 73 0 25 34 27 14 91 27 27 79 7 6 20 43 42 71 54 49 18 25 3 80 34 29 34 42 21 50 47 26 14 9 10 20 78 77 74 63 18 20 5 28 67 4 31 65 60 83 21 8 13 11 10 8 5 3 17 7 9 8 6 5 3 2 26 2 68 4
10 tot 50 werkzame personen D-E Energie, water, afvalbeheer 55 52 20 18 65 6 3 8 11 21 74 6 38 47 15 17 42 41 16 47 37 12 58 30 12 57 30 18 76 6 100 98 71 0 32 22 32 15 91 29 36 76 7 4 26 42 31 70 38 33 17 19 1 78 60 38 44 45 28 36 32 14 14 8 6 25 76 85 59 58 29 15 4 18 78 5 23 73 44 77 15 5 10 9 7 3 1 0 14 5 9 7 6 2 0 0 50 1 40 10
10 tot 50 werkzame personen F Bouwnijverheid 44 41 22 17 64 0 0 2 5 19 74 7 31 55 14 11 47 42 10 55 35 9 57 34 10 57 33 14 73 13 100 98 74 0 27 37 26 10 89 17 26 69 2 5 20 41 44 72 52 49 18 13 0 77 32 23 34 43 22 33 31 11 12 9 8 15 79 77 74 77 10 13 3 16 82 5 22 73 44 77 9 3 6 4 3 2 1 1 8 3 5 4 3 2 1 1 56 1 38 5
10 tot 50 werkzame personen G Handel 70 64 23 20 68 5 1 6 7 27 67 7 42 44 14 16 57 27 21 58 22 16 62 23 19 59 21 20 70 10 100 99 69 0 23 33 28 15 88 49 40 78 19 10 30 43 55 68 63 60 26 28 5 89 51 34 37 49 28 44 47 36 26 18 20 23 76 76 74 71 12 17 5 25 70 7 30 64 54 80 38 12 26 22 19 16 12 8 33 11 22 18 15 13 9 6 45 4 49 2
10 tot 50 werkzame personen H Vervoer en opslag 42 37 16 12 60 2 1 4 3 17 69 14 26 50 23 8 47 45 9 50 41 6 49 45 10 45 44 15 66 19 100 95 73 0 34 33 21 12 78 23 23 65 8 6 16 35 28 69 34 32 9 11 1 77 36 25 44 44 26 26 23 13 14 8 10 18 82 77 79 65 18 18 3 28 70 3 29 68 55 80 16 6 10 10 7 5 3 2 10 3 7 6 4 3 2 1 23 4 65 8
10 tot 50 werkzame personen I Horeca 37 32 9 6 38 0 0 0 1 14 62 23 17 48 35 5 40 55 4 43 53 11 50 39 9 51 40 8 55 37 100 99 51 0 24 37 29 10 86 60 27 82 8 12 25 46 62 45 77 76 33 21 2 81 68 39 33 67 23 15 16 13 11 9 5 8 68 68 72 59 22 19 2 19 78 5 29 65 36 69 27 4 23 21 16 12 7 2 26 4 22 20 16 12 7 2 55 11 27 7
10 tot 50 werkzame personen J Informatie en communicatie 98 97 53 57 94 48 32 49 23 68 27 5 71 17 11 52 30 18 52 31 17 55 32 14 56 28 16 61 32 7 100 100 88 0 7 19 33 41 93 32 49 82 11 10 34 78 74 87 83 80 57 47 27 89 47 43 49 79 47 49 65 48 22 17 14 48 88 90 90 68 17 14 4 47 50 4 39 57 74 87 20 6 14 13 11 11 7 5 19 5 14 12 10 10 7 5 19 2 70 9
10 tot 50 werkzame personen K Financiële dienstverlening 96 95 35 36 87 10 4 23 10 36 64 0 63 34 3 35 48 17 36 57 7 29 53 17 34 47 19 46 51 3 100 98 87 0 11 34 35 20 88 23 40 77 8 13 32 60 45 84 56 50 23 16 6 74 40 30 41 66 36 34 60 45 29 19 23 65 83 85 87 77 7 15 2 19 78 5 28 68 35 78 14 7 7 6 6 5 3 3 14 7 7 6 6 3 3 3 38 1 61 0
10 tot 50 werkzame personen L Verhuur en handel van onroerend goed 87 87 32 31 83 5 3 17 9 21 71 8 45 46 9 13 56 31 17 62 21 10 61 29 14 61 25 17 71 12 100 100 73 0 16 27 29 28 94 29 39 79 8 8 48 59 63 71 69 66 34 26 2 85 31 18 32 48 16 49 55 26 23 13 8 40 72 68 76 40 41 19 3 12 85 3 25 72 27 74 6 4 2 2 0 0 0 0 6 4 2 2 0 0 0 0 52 0 47 1
10 tot 50 werkzame personen M Specialistische zakelijke diensten 93 92 35 41 90 9 5 14 12 28 68 4 49 43 8 18 53 29 24 56 20 19 58 24 24 53 23 21 73 6 100 99 80 0 14 25 34 27 93 20 35 79 6 6 24 66 60 79 70 68 37 27 9 83 40 32 46 65 39 38 55 27 15 11 9 37 77 76 72 62 17 21 4 26 70 4 28 68 55 82 13 4 8 8 5 4 3 2 12 4 7 7 4 3 2 1 25 3 65 7
10 tot 50 werkzame personen N Verhuur en overige zakelijke diensten 62 60 30 25 66 4 2 5 4 19 64 17 29 50 21 11 45 44 12 52 36 11 53 36 13 50 37 15 62 23 100 98 72 0 26 34 24 15 84 28 32 69 8 6 25 54 46 70 56 54 27 18 4 79 43 30 46 68 31 29 39 22 11 7 7 23 80 81 74 76 8 17 5 27 68 5 27 69 58 74 14 6 9 7 6 4 4 2 14 6 8 7 6 4 3 2 32 3 59 7
10 tot 50 werkzame personen Q Gezondheids- en welzijnszorg 75 73 19 31 82 3 1 4 5 20 71 8 34 51 15 9 55 36 12 58 30 12 65 23 17 62 21 16 73 12 100 99 54 0 18 36 32 15 91 38 40 83 5 3 50 56 53 51 58 56 29 23 3 85 44 39 45 51 36 21 32 13 13 10 7 38 76 83 72 73 13 15 12 14 74 5 24 71 36 68 12 6 7 4 4 3 2 1 11 4 7 4 4 3 1 1 79 3 16 3
50 tot 250 werkzame personen Totaal, C-N en Q 67 62 25 25 90 14 7 31 17 41 55 4 58 35 7 24 58 18 36 54 10 19 61 20 26 54 20 36 59 6 100 99 86 0 15 25 32 27 95 35 45 81 14 10 32 77 64 85 70 66 38 35 10 85 49 34 44 71 39 67 59 40 34 23 27 50 85 82 80 67 21 12 8 25 67 6 29 65 62 81 29 9 19 18 15 12 9 5 20 8 12 11 9 7 5 3 35 4 57 4
50 tot 250 werkzame personen C Industrie 57 50 17 15 94 8 4 29 16 46 52 2 69 28 4 30 57 13 43 52 5 18 59 23 25 50 25 43 53 4 100 100 89 0 18 26 33 23 96 25 36 79 9 8 20 73 53 88 60 54 27 36 5 79 39 31 40 64 31 87 60 42 31 18 26 52 83 78 75 63 22 15 10 22 69 5 29 66 63 82 32 8 25 23 19 17 13 8 15 6 9 8 6 5 4 2 23 2 68 7
50 tot 250 werkzame personen D-E Energie, water, afvalbeheer 59 53 30 23 98 19 10 41 29 49 51 0 74 24 3 22 63 15 46 48 4 13 73 14 26 65 10 44 56 0 100 100 95 0 8 22 30 42 98 43 44 91 15 10 37 67 68 95 75 70 47 41 13 90 56 34 33 70 29 66 68 45 25 23 14 74 84 83 81 65 20 14 3 13 84 5 31 64 39 86 28 10 17 16 13 6 6 4 25 10 15 13 13 6 6 4 51 0 49 0
50 tot 250 werkzame personen F Bouwnijverheid 57 54 29 26 95 6 3 23 19 29 70 1 50 44 6 13 65 22 26 63 11 15 68 17 17 65 17 23 76 1 100 100 91 0 16 26 30 28 99 14 41 76 4 4 23 87 61 91 65 62 35 32 6 94 45 37 44 74 41 74 55 23 27 25 21 41 86 82 78 67 27 7 3 17 80 9 23 69 61 82 8 5 3 2 2 2 1 0 5 4 1 0 0 0 0 0 63 0 37 0
50 tot 250 werkzame personen G Handel 70 64 24 22 87 13 5 34 17 48 47 5 62 31 8 29 56 14 45 46 9 21 61 18 29 54 17 40 54 6 100 98 85 0 19 25 29 26 94 53 57 83 24 13 41 71 70 83 77 73 41 40 9 89 61 36 41 64 38 71 62 50 44 29 39 50 87 84 82 68 19 12 11 23 66 9 29 62 64 81 51 16 34 30 24 19 14 7 39 14 25 21 16 12 7 4 36 2 59 2
50 tot 250 werkzame personen H Vervoer en opslag 48 41 13 10 78 14 7 21 11 32 63 6 51 38 11 19 59 21 31 55 14 14 65 21 24 57 20 25 67 8 100 100 79 0 15 34 27 24 96 36 31 82 22 12 28 72 49 76 54 52 23 23 6 79 35 26 38 59 32 56 46 29 48 28 43 44 84 74 79 62 24 14 5 32 63 4 32 65 71 87 39 15 24 24 23 21 15 9 20 10 10 10 9 9 6 4 22 5 71 2
50 tot 250 werkzame personen I Horeca 36 33 9 8 82 6 1 6 4 24 68 7 32 58 10 13 67 20 10 74 16 10 68 22 10 62 28 14 74 12 100 97 80 0 17 28 34 21 89 62 57 82 24 24 41 79 74 78 81 80 45 42 11 95 88 55 64 81 58 44 44 37 38 28 27 44 89 88 79 67 29 4 5 35 60 12 35 53 59 87 38 8 30 29 27 22 16 7 37 8 29 28 25 22 16 7 34 24 37 6
50 tot 250 werkzame personen J Informatie en communicatie 98 97 50 56 96 55 36 70 35 80 17 3 80 14 6 48 37 15 56 37 7 56 31 13 55 31 15 71 24 5 100 99 92 0 6 10 28 56 97 40 66 85 16 11 40 91 87 91 90 86 72 58 39 92 58 48 55 86 57 72 83 66 31 26 21 73 86 88 84 82 10 9 5 35 60 4 42 54 71 87 29 11 18 16 14 9 7 5 27 11 17 15 13 9 6 5 35 5 54 6
50 tot 250 werkzame personen K Financiële dienstverlening 99 99 34 33 94 40 16 69 26 49 43 6 62 31 7 35 47 19 43 44 14 27 57 16 33 49 17 48 46 6 100 99 96 0 1 33 30 36 100 49 72 75 21 22 63 80 58 96 70 60 32 26 21 68 39 26 35 74 30 54 81 46 49 42 37 81 89 88 88 82 14 5 3 23 74 7 25 68 40 84 35 20 15 14 6 4 4 1 31 16 15 14 6 4 4 1 75 4 18 3
50 tot 250 werkzame personen L Verhuur en handel van onroerend goed 98 98 63 50 100 22 15 64 36 26 74 0 55 32 12 5 84 11 50 50 0 4 85 11 30 67 3 25 75 0 100 100 100 0 13 9 38 39 100 40 36 93 20 15 43 93 73 100 87 82 61 34 6 77 67 40 40 68 25 93 89 25 53 46 32 57 86 70 88 64 21 14 0 12 87 3 20 77 27 73 4 4 0 0 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0
50 tot 250 werkzame personen M Specialistische zakelijke diensten 94 92 37 45 96 25 10 48 29 60 37 3 72 22 6 32 52 16 47 46 7 28 53 18 38 44 18 52 43 5 100 99 88 0 6 21 36 38 96 26 46 79 11 9 28 84 77 87 84 82 59 41 18 83 45 29 49 83 47 68 67 47 31 23 25 67 85 80 82 68 20 12 4 28 68 3 31 65 66 84 15 5 9 8 8 6 4 2 12 5 8 6 5 4 3 1 19 3 71 8
50 tot 250 werkzame personen N Verhuur en overige zakelijke diensten 66 64 29 26 83 8 5 14 8 23 71 6 37 51 12 14 55 31 20 61 18 12 59 29 17 55 28 20 69 10 100 99 82 0 16 28 32 23 92 27 40 74 7 7 32 74 63 80 69 67 34 23 4 85 37 28 48 82 33 44 54 34 20 16 14 33 83 84 83 67 20 13 5 35 59 4 29 66 70 78 13 4 10 9 6 5 4 3 13 4 9 8 6 5 4 2 22 4 63 11
50 tot 250 werkzame personen Q Gezondheids- en welzijnszorg 72 68 20 28 93 9 2 30 18 21 77 2 44 53 2 8 69 23 20 72 8 9 75 15 18 69 13 20 76 4 100 98 79 0 13 28 43 16 98 35 46 89 4 7 43 88 62 79 69 61 34 30 10 84 44 35 40 66 42 45 51 18 27 16 19 46 80 85 71 59 29 12 13 17 70 5 23 72 42 69 13 7 5 5 5 4 3 3 12 7 5 5 5 4 3 3 88 0 7 5
250 en meer werkzame personen Totaal, C-N en Q 74 69 30 29 96 41 21 66 37 58 40 2 71 23 5 32 57 11 55 41 4 24 63 13 40 47 13 53 43 4 100 99 94 0 6 18 32 44 97 39 59 83 20 13 42 87 77 93 84 81 57 56 22 86 60 38 44 79 50 72 66 43 48 36 44 70 84 83 81 64 21 15 13 19 68 10 26 63 58 79 34 13 21 19 17 14 10 6 24 10 14 12 10 8 4 2 43 5 45 7
250 en meer werkzame personen C Industrie 57 50 17 22 97 35 14 72 43 62 35 4 73 22 5 44 44 12 63 33 4 23 55 22 33 48 19 62 35 4 100 99 94 0 8 24 36 32 95 31 53 80 15 8 26 78 68 93 76 69 46 47 18 81 48 33 36 72 37 91 72 49 56 38 53 81 79 81 77 66 18 16 16 15 69 9 26 65 62 81 46 16 30 27 27 24 20 14 21 9 12 10 8 7 4 1 13 3 76 8
250 en meer werkzame personen D-E Energie, water, afvalbeheer 86 77 42 46 92 56 38 69 51 77 15 8 82 3 15 33 54 13 64 28 8 18 67 18 33 59 8 62 33 8 100 100 100 0 0 10 21 69 100 64 72 92 28 31 85 100 77 95 95 95 67 85 33 92 81 57 65 81 54 87 77 46 38 33 36 85 91 88 91 85 3 9 10 17 73 10 18 72 72 74 49 13 36 28 18 13 13 8 41 10 31 23 18 13 8 8 49 0 44 6
250 en meer werkzame personen F Bouwnijverheid 74 69 45 41 96 34 20 68 40 72 24 4 77 17 7 39 56 6 60 35 6 29 60 12 40 43 17 60 36 5 100 100 94 0 4 16 28 52 96 20 49 62 13 8 33 92 72 93 85 83 55 55 25 88 51 32 53 87 55 90 81 41 53 38 51 72 87 78 80 65 16 20 5 17 77 17 31 51 59 88 14 5 8 8 7 6 0 0 10 5 6 6 5 4 0 0 41 0 54 4
250 en meer werkzame personen G Handel 52 39 13 14 91 46 23 56 28 66 32 3 74 21 5 39 52 8 58 39 3 27 63 9 46 44 10 59 37 4 100 100 92 0 8 18 33 42 95 74 72 87 45 18 50 84 78 91 82 81 55 62 24 92 79 41 43 85 49 87 71 60 66 51 63 66 89 90 80 64 17 19 15 18 67 23 25 52 63 84 67 22 45 39 32 26 15 7 60 23 37 32 24 20 9 4 54 5 39 2
250 en meer werkzame personen H Vervoer en opslag 63 50 27 28 95 54 26 70 39 68 29 3 76 17 7 40 51 9 65 30 5 32 58 10 47 41 11 57 38 5 100 98 98 0 10 18 35 37 95 54 66 73 41 20 51 84 71 95 76 72 41 50 17 82 51 30 36 74 42 71 71 45 61 47 53 74 88 77 74 73 17 9 5 24 70 5 26 68 55 70 62 14 48 44 38 33 26 18 35 14 23 17 14 11 8 5 41 6 50 3
250 en meer werkzame personen I Horeca 59 39 12 10 98 22 13 51 27 44 56 0 69 31 0 13 82 4 44 53 4 31 58 13 33 58 9 36 56 9 100 100 100 0 7 20 38 36 98 64 60 98 29 27 40 87 80 100 91 91 51 67 13 93 90 39 44 61 49 62 56 49 67 49 64 47 100 71 81 57 14 29 9 14 77 3 25 72 38 49 40 0 40 40 40 33 29 13 40 0 40 40 40 33 24 13 43 32 23 2
250 en meer werkzame personen J Informatie en communicatie 97 97 55 56 98 69 45 90 60 67 31 1 79 18 3 38 57 6 56 42 2 61 37 2 76 21 2 76 21 2 100 99 92 0 1 3 16 79 100 57 76 88 37 34 49 93 90 90 100 100 91 78 62 93 73 63 64 92 84 78 90 79 47 35 34 82 92 92 90 73 23 4 13 30 58 12 34 54 69 88 49 17 33 30 19 18 11 8 46 15 31 29 18 16 10 7 47 3 44 6
250 en meer werkzame personen K Financiële dienstverlening 99 98 66 41 96 84 67 92 49 57 43 0 73 27 0 47 53 0 51 49 0 49 47 2 55 39 6 61 35 2 100 100 96 0 6 10 10 73 100 71 84 90 39 51 63 86 80 92 86 86 69 53 49 98 88 69 67 81 69 65 82 71 57 49 57 98 100 100 100 96 0 4 5 21 75 9 37 54 53 90 65 43 22 22 22 20 12 6 57 35 22 22 22 20 12 6 82 0 16 1
250 en meer werkzame personen L Verhuur en handel van onroerend goed 91 82 50 44 100 38 19 88 54 73 27 0 85 4 12 15 85 0 50 50 0 19 81 0 38 50 12 85 15 0 100 100 100 0 0 4 23 69 100 46 35 85 19 12 69 88 85 100 96 96 81 50 19 84 88 56 36 84 48 81 65 31 54 46 54 69 89 72 72 17 39 50 0 6 94 1 25 74 15 85 4 4 0 0 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 90 10 0 0
250 en meer werkzame personen M Specialistische zakelijke diensten 95 93 54 56 99 53 33 82 44 64 31 4 77 18 5 48 45 8 64 28 8 43 46 11 59 31 11 64 31 5 100 99 98 0 3 8 29 61 96 29 66 83 14 12 38 88 78 98 92 89 73 62 41 86 56 28 48 83 62 74 76 53 36 29 34 78 89 87 84 66 24 10 10 24 66 8 23 69 63 76 23 7 16 13 11 10 6 6 16 6 10 8 8 8 3 3 14 7 76 3
250 en meer werkzame personen N Verhuur en overige zakelijke diensten 78 77 42 22 91 20 11 31 20 27 69 4 43 48 9 20 68 12 34 59 7 18 71 10 28 63 10 26 68 5 100 100 91 0 9 24 31 37 98 33 55 80 16 12 41 87 77 90 85 84 53 44 14 87 47 32 46 87 48 63 70 52 36 29 27 54 80 83 83 63 21 16 7 46 47 6 34 60 79 87 18 9 9 8 7 5 3 1 15 9 7 5 3 3 2 0 22 8 57 13
250 en meer werkzame personen Q Gezondheids- en welzijnszorg 80 77 21 29 98 40 18 71 38 56 44 0 75 21 4 17 66 17 52 46 2 10 74 16 35 50 15 47 51 2 100 99 94 0 5 17 35 43 99 23 50 88 4 4 44 92 83 94 86 83 59 56 14 82 59 36 41 74 49 51 45 16 37 28 34 64 80 81 79 55 31 14 18 9 74 8 22 70 42 71 13 9 4 4 3 2 2 2 7 5 2 2 2 1 1 0 61 2 1 35
Bron: CBS.
Verklaring van tekens