Meer omzet voor theaters en poppodia

© ANP

De omzet van professionele podia voor podiumkunsten is van 2010 tot 2014 met 8 procent toegenomen. De baten uit subsidies namen in die periode af met 13 procent. Tegelijkertijd daalde het aantal werknemers in vaste dienst. In 2014 overtrof het aantal vrijwilligers voor het eerst dat van vaste krachten. Dat meldt CBS.

Omzet gestegen

In 2014 bedroeg de bedrijfsomzet van de ruim 300 bedrijven en organisaties waar professionele podiumkunsten worden vertoond, zoals poppodia en theaters, 434 miljoen euro. Ten opzichte van 2010 is dit bedrag met 8 procent gestegen. In 2014 wisten de podia vooral uit de verhuur van de ruimten voor niet-theatrale evenementen, zoals recepties en congressen, meer inkomsten te genereren.

Totale baten professionele podia

De eigen inkomsten vormden in 2014 56 procent van de baten van de podia. De subsidies namen sinds 2010 af van 45 tot 41 procent. Dat is lager dan bij musea en andere culturele instellingen. In 2014 ontvingen de podia bijna 320 miljoen euro aan subsidies, waarvan 290 miljoen van gemeenten.

Meer vrijwilligers dan werknemers

Het aantal vrijwilligers en stagiaires bij podia liep op van 5 duizend in 2005 naar ruim 9 duizend in 2014. Het aantal werknemers in loondienst daalde daarentegen van bijna 10 duizend naar ruim 8 duizend personen. Die daling is vergelijkbaar met de afname in personeel bij de culturele instellingen met rijkssubsidie. Omdat werknemers meer uren per week aan hun werk besteden dan vrijwilligers was er sprake van een afname van het totaal aantal gewerkte uren.

Werkzame personen bij professionele podia

Meer voorstellingen, maar minder bezoekers

In 2014 werden bijna 52 duizend voorstellingen door professionele artiesten opgevoerd voor 17,4 miljoen bezoekers. Het ging daarbij, naast voorstellingen in poppodia en theaters, ook om optredens in stadions en evenementenhallen. Het aantal voorstellingen nam ten opzichte van 2013 met ruim 2 procent toe. Desondanks daalde het aantal bezoekers met bijna 2 procent. Zowel het aantal bezoekers als het aantal voorstellingen bevond zich in 2014 op een van de laagste niveaus sinds 2005.

Professionele voorstellingen en hun bezoekers

Bijna de helft van alle bezoekers, 8,3 miljoen, kwam in 2014 af op een van de 18 duizend concerten van bijvoorbeeld klassieke, jazz- of popmuziek. Dat aantal bezoekers schommelt de afgelopen jaren rond de 8 miljoen. Het bezoek aan muziektheatervoorstellingen, zoals musicals, revue en opera, halveerde daarentegen bijna sinds het topjaar 2008 tot 2,4 miljoen bezoekers.