Professionele podia

Bedrijven en/of organisaties die een podium of podia beheren en het programma samenstellen. Het betreft professionele voorstellingen, zowel zelf geprogrammeerde voorstellingen als door anderen georganiseerde voorstellingen waarvoor het podium wordt verhuurd, die voor een algemeen publiek worden opgevoerd.

De Nederlandse theaters en podia worden geënquêteerd door CBS, Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouw Directies (VSCD) en Vereniging Nederlandse Poppodia en Festivals (VNPF). Gegevens over festivals en amateurvoorstellingen zijn niet in de cijfers opgenomen.

Stadions, evenementenhallen en accommodaties voor tentoonstellingen en beurzen behoren niet tot de populatie van de cijfers over exploitatie en werkgelegenheid omdat het vertonen van professionele podiumkunstvoorstellingen niet tot hun hoofdactiviteit behoort. Maar de professionele voorstellingen op deze locaties worden wel meegeteld in de cijfers over voorstellingen en bezoekersaantallen.