Zoekresultaten

16 resultaten voor keyword:podiumkunsten
16 resultaten voor keyword:podiumkunsten

Professionele podiumkunsten; werkgelegenheid, baten en lasten

Podiumkunsten; theaters/podia naar werkzame personen, baten en lasten Wel/niet in loondienst, FTE's, bedrijfsomzet, subsidies en lasten.

Cijfers

Professionele podiumkunsten; capaciteit, voorstellingen, bezoekers, regio

Podiumkunsten; theaters/podia, publiekscapaciteit, voorstellingen Regio

Cijfers

Activiteiten en bezoekersaantallen van podia voor professionele podiumkunsten

Cijfers met betrekking tot het aantal activiteiten en bezoekersaantallen bij podia voor professionele podiumkunsten, naar genre en regio, voor het jaar 2021* met extra uitsplitsingen naar genre.

Cijfers

Impact coronasteunmaatregelen op het bedrijfsresultaat van professionele podia

Cijfers over de impact van de getroffen coronasteunmaatregelen op het bedrijfsresultaat van professionele podia, naar podiumgrootte, voor het jaar 2021*.

Cijfers

Impact coronasteunmaatregelen professionele podia, 2020

Cijfers over de impact van de getroffen coronasteunmaatregelen op het bedrijfsresultaat van professionele podia, 2020*

Cijfers

Bijna drie kwart minder bezoeken aan professionele podia in 2020

De Nederlandse professionele podia trokken 5,3 miljoen bezoekers in 2020, ruim 14 miljoen minder dan een jaar eerder.

Artikelen

Podiumkunstactiviteiten en -bezoek, 2016-2020*

Cijfers over activiteiten en bezoeken bij podia voor professionele podiumkunsten, naar genre en regio, periode 2016-2020

Cijfers

Podiumkunstactiviteiten en -bezoek, 2016-2019*

Cijfers met betrekking tot het aantal activiteiten en bezoekersaantallen bij podia voor professionele podiumkunsten, naar genre en regio, over de jaren 2016-2019*.

Cijfers

Podiumkunstvoorstellingen en -bezoek, 2016-2018*

Cijfers met betrekking tot het aantal voorstellingen en bezoekersaantallen bij podia voor professionele podiumkunsten, naar genre en regio, over de jaren 2016-2018*.

Cijfers

Werkgelegenheid bij podia, 2011-2017

Werkgelegenheid bij podia voor professionele podiumkunsten, naar omvang in vte, 2011-2017.

Cijfers

Musicals en opera’s trekken meer publiek

Voorstellingen en concerten op Nederlandse podia trokken in 2017 18,5 miljoen bezoeken, 1 procent meer dan een jaar eerder

Artikelen

Professionele podia in Eindhoven, 2012-2016

Professionele podia in Eindhoven naar capaciteit, voorstellingen en bezoek, 2012-2016.

Cijfers

Professionele podia in Noord-Brabant, 2012-2016

De baten en de lasten van organisaties in Noord-Brabant die het tonen van professionele podiumkunsten.

Cijfers

Bezoek aan concerten bereikt recordhoogte

In 2016 was op de Nederlandse professionele podia meer belangstelling dan ooit voor muziek.

Artikelen

Bezoek professionele podiumkunsten kruipt uit het dal

Herstel bezoekersaantallen voor toneel, dans, concerten, cabaret en musicals zette door in 2015 na neergang in 2012

Artikelen

Meer omzet voor theaters en poppodia

De omzet van professionele podia voor podiumkunsten is van 2010 tot 2014 met 8 procent toegenomen. De baten uit subsidies namen in die periode af met 13 procent. Tegelijkertijd daalde het aantal...

Artikelen