Rijkssubsidies

Het betreft hier instellingen in de culturele basisinfrastructuur (BIS) en de rijkscultuurfondsen. De Rijksoverheid ondersteunt instellingen die zij van (inter)nationale betekenis acht. De groep instellingen die het Rijk rechtstreeks subsidieert, wordt de BIS genoemd. Instellingen kunnen hiervoor een aanvraag doen. Via de rijkscultuurfondsen worden indirecte subsidies verstrekt.
Een deel van de podia krijgt ook een rijkssubsidie via de BIS of de rijkscultuurfondsen.