Doorvoer

De goederen die op weg van het ene naar het andere land over Nederlands grondgebied worden vervoerd en daar worden overgeladen van het ene op het andere transportmiddel of tijdelijk worden opgeslagen. De goederen kunnen door de Nederlandse douane worden in- of uitgeklaard, maar ze blijven in buitenlands bezit. Een Nederlands ingezetene wordt op geen enkel moment eigenaar van de goederen. Buitengesloten is de doorvoer zonder overlading op Nederlands grondgebied.