Jaren stabiel

In de jaren 2010 tot en met 2013 is de psychische (on)gezondheid ook berekend. Gedurende deze jaren was er geen dalende of stijgende trend in de cijfers te zien. In 2014 is er een herontwerp van de gezondheidsenquête geweest. Dit heeft als gevolg dat sommige cijfers vanaf dat jaar niet meer goed vergelijkbaar zijn met cijfers over eerdere jaren. Dit geldt ook voor de cijfers over psychische gezondheid, en dan met name voor vrouwen en voor 25-65-jarigen.