Fraude bij online aan- of verkopen treft 3 procent

In 2012 gaf 3 procent van de bevolking van 15 jaar of ouder aan slachtoffer te zijn geworden van fraude bij aan- of verkopen via het internet. Dat komt neer op bijna 370 duizend personen. Vooral jongeren en middelbaar- tot hoogopgeleiden hadden te maken met aankoopfraude.

Aankoopfraude komt vaker voor dan verkoopfraude

Aankoopfraude - het niet leveren van goederen of diensten terwijl ze wel betaald zijn - komt met 2,7 procent beduidend vaker voor dan verkoopfraude (0,2 procent). Hierbij wordt wel geleverd, maar niet betaald.

Slachtoffers van aan- of verkoopfraude, 2012

Slachtoffers van aan- of verkoopfraude, 2012

Jongeren vaker slachtoffer van aankoopfraude

Jongeren tussen 18 en 35 jaar waren met ruim 4 procent het vaakst slachtoffer van fraude bij het aankopen via internet. Van de 15- tot 18-jarigen was 3 procent de dupe. Als het aandeel online kopers echter meegewogen wordt, blijkt het risico op aankoopfraude in deze groep bijna even hoog als bij de 18- tot 35-jarigen (5 procent). Bijna zeven op de tien 15- tot 18-jarigen en ruim acht op de tien 18- tot 35-jarigen kopen wel eens online.
De kans om slachtoffer te worden van aankoopfraude daalt naarmate de leeftijd toeneemt. Dit beeld komt in grote lijnen overeen met het percentage online kopers per leeftijdsgroep.

Slachtoffers van fraude bij aankopen via internet, leeftijd

Slachtoffers van fraude bij aankopen via internet, leeftijd

Middelbaar en hoger opgeleiden vaker slachtoffer

Middelbaar- en hoogopgeleiden kregen vaker te maken met koopfraude (3,5 procent) dan lager opgeleiden (1,5 procent) Omdat middelbaaropgeleiden minder dan hoogopgeleiden internetaankopen doen (75 procent versus 85 procent) lopen zij wel het hoogste risico op fraude. Lager opgeleiden, van wie vier op de tien wel eens online winkelen, zijn in de afgelopen 12 maanden het minst vaak slachtoffer geweest van aankoopfraude.

Slachtoffers van fraude bij aankopen via internet, opleidingsniveau

Slachtoffers van fraude bij aankopen via internet, opleidingsniveau

Elke Moons

Bron: 
• Slachtoffers van aan- en verkoopfraude bij online aankopen (maatwerktabel)
• Veiligheidsmonitor 2012
• ICT, Kennis en economie 2012