Veiligheidsmonitor 2012

Veiligheidsmonitor 2012

Deze publicatie bevat de resultaten van de Veiligheidsmonitor 2012. Dit is een jaarlijks terugkerend bevolkingsonderzoek naar veiligheid, leefbaarheid en slachtofferschap, uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van Veiligheid en Justitie en het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Erratum

Het achtergrondkenmerk opleidingsniveau in de Veiligheidsmonitor 2012 is aangepast. Het op 25 juli 2013 gepubliceerde erratum bevat de correcte cijfers.

Vragenlijst