Slachtoffer

Voor de Veiligheidsmonitor is aan personen van 15 jaar en ouder gevraagd of ze in de twaalf maanden voorafgaand aan het interview slachtoffer zijn geweest van aan- en/of verkoopfraude (het kopen of verkopen van goederen of diensten zonder die te leveren of te betalen).
In de ICT-enquête zijn personen van 12 jaar en ouder gevraagd naar hun online aankoopgedrag. De in dit artikel genoemde percentages online kopers betreffen mensen van 15 jaar en ouder die in de 12 maanden voor het onderzoek iets gekocht hebben via internet.
Terug naar artikel