Lagere uitstoot broeikasgassen ondanks winterkou

In 2012 was de uitstoot van broeikasgassen in Nederland bijna 1 procent lager dan een jaar eerder. De koude winter zorgde voor een hoger aardgasverbruik voor verwarming. Dit werd echter meer dan gecompenseerd door een lagere elektriciteitsproductie en door een lager verbruik van motorbrandstoffen.

Geringe daling uitstoot koolstofdioxide

In 2012 bedroeg de uitstoot van broeikasgassen 193 miljard CO2-equivalenten, 1 procent minder dan een jaar eerder. De daling is toe te schrijven aan het belangrijkste broeikasgas koolstofdioxide. Het aandeel van CO2 in de totale uitstoot van broeikasgassen is in dertig jaar toegenomen van 76 naar 86 procent.

Uitstoot van broeikasgassen

Uitstoot van broeikasgassen

Lagere elektriciteitsproductie

Door de koude winter werd in 2012 meer aardgas verbruikt voor de verwarming van woningen en kantoren. Het leverde 2 miljard kg aan extra CO2-uitstoot op. Deze werd gecompenseerd door een lagere elektriciteitsproductie in 2012 (2 miljard kg CO2) als gevolg van een toegenomen import van goedkope elektriciteit, met name uit Duitsland. De totale CO2-uitstoot viel in 2012 lager uit dan een jaar eerder door een lager verbruik van motorbrandstoffen in het wegverkeer (1 miljard kg CO2).

Opleving chemische industrie

De chemische industrie profiteerde in 2012 van een groeiende vraag van buiten Europa. De opleving van de chemische industrie zorgde voor een grotere uitstoot van broeikasgassen. Deze toename werd volledig geneutraliseerd door de lagere uitstoot bij de andere bedrijfstakken van de industrie. Hier is de invloed merkbaar van de crisis: de economische krimp zorgt voor een daling van de vraag naar energie.

Uitstoot van koolstofdioxide per sector

Uitstoot van koolstofdioxide per sector

Halen Kyoto-doelstelling?

Volgens het Kyotoprotocol moet Nederland in de periode 2008–2012 de uitstoot van broeikasgassen met gemiddeld 6 procent verlagen ten opzichte van het Kyoto-basisjaar. De uitstoot in dit basisjaar is vastgesteld op 213,2 miljard CO2-equivalenten. Met inbegrip van de voorlopige cijfers van 2012 komt de gemiddelde uitstoot over 2008–2012 uit op 199,5 miljard CO2-equivalenten. Dat is een afname van 6,4 procent ten opzichte van het basisjaar. Met deze cijfers kan echter nog niet vastgesteld worden of de Kyoto-doelstelling gehaald is.

Arthur Denneman (CBS) en Kees Peek (RIVM)

Bronnen: