Uitstoot van broeikasgassen 2012

De gepresenteerde emissiecijfers voor 2012 zijn voorlopig. De definitieve cijfers voor 2012 worden in het voorjaar van 2014 gepubliceerd in StatLine, in het Compendium voor de Leefomgeving en op de website van de Emissieregistratie.