Kyoto-doelstelling

Het Kyotoprotocol staat toe om te handelen in emissierechten en om emissiereducties in het buitenland te realiseren. Dit dient meegenomen te worden bij de vaststelling of de Nederlandse Kyoto-doelstelling behaald is. Voor meer informatie hierover wordt verwezen naar het nieuwsbericht van het Planbureau voor de Leefomgeving en het nieuwsbericht van de Nederlandse Emissieautoriteit.