Kyoto-basisjaar

De emissies in het Kyoto-basisjaar zijn een optelling van de CO2-equivalenten van CO2 (koofstofdioxide), N2O (lachgas) en CH4 (methaan) in 1990 en die van de fluorhoudende gassen in 1995.