Alleenstaanden het vaakst aangewezen op bijzondere bijstand

In 2011 deden 250 duizend personen een beroep op de bijzondere bijstand. Dit is ongeveer 2 procent van alle volwassenen in Nederland. Vier op de tien huishoudens met bijzondere bijstand zijn alleenstaanden en ruim twee op de tien alleenstaanden met kinderen.

Doel van bijzondere bijstand

Bijzondere bijstand gaat naar mensen die naar het oordeel van de gemeente te weinig inkomen hebben om in noodzakelijke kosten te voorzien. Het vaakst gaat bijzondere bijstand op aan uitgaven voor woninginrichting of huisraad. Daarna volgen uitgaven aan rechtsbijstand, verzekeringen voor arbeidsongeschiktheid of ziektekosten en huishoudelijke hulp of gezinshulp. In 2010 werd 400 miljoen euro aan bijzondere bijstand uitgekeerd.

De 65-plussers besteden de bijzondere bijstand relatief vaak aan huishoudelijke hulp of gezinshulp en aan voorzieningen voor ouderen en gehandicapten. Bij niet-westerse allochtonen gaat het relatief vaak om woninginrichting en eenmalig levensonderhoud.

Bijzondere bijstand naar veelvoorkomende bestedingsdoelen, 2011

Bijzondere bijstand naar veelvoorkomende bestedingsdoelen, 2011

Bijzondere bijstand voor alleenstaanden zonder kinderen

Alleenstaanden met kinderen (eenoudergezinnen) vormen 22 procent van degenen met bijzondere bijstand en alleenstaanden 41 procent. Daarmee gaan de uitkeringen voor bijzondere bijstand in meerderheid naar alleenstaanden. Paren, ongeacht of zij kinderen hebben, doen maar in geringe mate een beroep op de bijzondere bijstand.

Bevolking en bijzondere bijstand, aandeel naar samenstelling huishouden, 2011

Bevolking en bijzondere bijstand, aandeel naar samenstelling huishouden, 2011

Niet-westerse allochtonen relatief vaak bijzondere bijstand

Niet-westerse allochtonen maken 10 procent uit van de volwassen bevolking, maar nemen 38 procent van de aanvragen om bijzondere bijstand voor hun rekening. Ook 35- tot 45-jarigen ontvangen in vergelijking met hun aandeel in de bevolking relatief vaak bijzondere bijstand. Voor 65-plussers ligt het aandeel met bijzondere bijstand juist iets lager dan hun aandeel in de bevolking.

Bevolking en bijzondere bijstand, aandeel naar leeftijd en herkomst, 2011

Bevolking en bijzondere bijstand, aandeel naar leeftijd en herkomst, 2011

Vrouwen in de meerderheid

Vrouwen maken vaker gebruik van bijzondere bijstand dan mannen, namelijk 60 procent tegen 40 procent. Dit hoge aandeel is voor een belangrijk deel te verklaren doordat negen op de tien eenoudergezinnen bestaan uit vrouwen met kinderen.

Antoinette van Poeijer

Bron: Bijzondere bijstand, 2010 en 2011 (maatwerktabel)