Steeds meer vervoer door Oost-Europese bedrijven

Oost-Europese bedrijven verzorgen steeds meer vervoersdiensten voor Nederland. Het gaat hierbij vooral om Poolse bedrijven. Binnen de Europese Unie (EU) is Nederland de op vier na grootste exporteur van vervoersdiensten.

Meeste vervoer door Poolse bedrijven

Van de Oost-Europese EU-landen leverde Polen in 2010 de meeste vervoersdiensten voor Nederlandse bedrijven, met een waarde van 420 miljoen euro. De vervoersdiensten van Polen bestaan voor 93 procent uit vrachtvervoer over de weg.

De waarde van opdrachten voor Slowaakse bedrijven is tussen 2006 en 2010 meer dan verdubbeld, tot 38 miljoen euro. De vervoersdiensten van Slowakije zijn weliswaar het sterkst gestegen, maar het importaandeel bleef beperkt. 

 Ingevoerde vervoersdiensten, stijgers EU-landen, 2010

 Ingevoerde vervoersdiensten naar EU-land, 2010

Nederland vijfde exporteur vervoersdiensten in EU

In 2010 was Nederland de vijfde grootste exporteur van vervoersdiensten in de EU. Duitsland voerde met ruim 43 miljard euro het meeste uit aan vervoersdiensten. Denemarken en Frankrijk volgen ieder met circa 27 miljard euro. Op plaats vier staat het Verenigd Koninkrijk met een exportwaarde van bijna 24 miljard euro.

De gemiddelde uitvoer aan vervoersdiensten door een EU-land bedroeg 9,6 miljard euro in 2010. De Nederlandse uitvoer van deze diensten is met 19,3 miljard euro dus ongeveer twee keer zo groot.

Grootste exporteurs vervoersdiensten in EU, 2010

Grootste exporteurs vervoersdiensten in EU, 2010

Duitsland belangrijkste afnemer van Nederlandse vervoersdiensten

Duitsland is de belangrijkste afnemer van Nederlandse vervoersdiensten met 3,7 miljard euro. Dat is 19 procent van de totale Nederlandse uitvoerwaarde aan vervoersdiensten in 2010. Andere belangrijke afnemers zijn het Verenigd Koninkrijk (14 procent) en de Verenigde Staten (9 procent).

Belangrijkste landen in Nederlandse in- en uitvoer van vervoersdiensten, 2010

Belangrijkste landen in Nederlandse in- en uitvoer van vervoersdiensten, 2010

Fintan van Berkel en Chantal Lemmens-Dirix

Bronnen:
• Totale uitvoerwaarde van vervoersdiensten door EU-landen, 2010 
• StatLine, In- en uitvoer van diensten naar land
• Internationalisation Monitor 2011