Oost-Europa

Alleen de Oost-Europese landen binnen de Europese Unie (EU). Dit zijn Hongarije, Litouwen, Polen, Roemenië, Slovenië, Slowakije en Tsjechië.
Estland, Letland en Bulgarije zijn buiten beschouwing gelaten vanwege geheimhoudingsrichtlijnen.