Uitgaven aan gezondheidszorg

De uitgaven aan gezondheidszorg zijn omgerekend in euro's en gecorrigeerd voor koopkrachtverschillen. Daardoor geven deze bedragen per land weer hoeveel geld in Nederland nodig zou zijn voor de hoeveelheid gezondheidszorg die in dat land is verstrekt.

De uitkomsten voor Nederland zijn ten behoeve van de internationale vergelijking aangepast. Gezondheidszorg wordt voor internationale statistieken namelijk anders afgebakend, en wel tot activiteiten van curatieve zorg, revalidatie, persoonlijke, verpleegkundige en geneeskundige verzorging voor langdurig zieken en gehandicapten, ondersteunende diensten en medische goederen die daarbij horen, preventie en het beleid en beheer van het gezondheidszorgssysteem.