Ernstig overgewicht/obesitas

Het gaat hier om personen van 20 jaar of ouder die een BMI hebben van 30 kg/m2 of meer. BMI staat voor Body Mass Index en is het quotiënt van het lichaamsgewicht in kilogrammen en het kwadraat van de lengte in meters.

De meerderheid van de cijfers over obesitas van de OESO-landen heeft betrekking op zelfrapportage. Er zijn echter ook landen waarvan de uitkomsten gebaseerd zijn op daadwerlijke metingen. Uit onderzoek blijkt dat mensen in zelfrapportage-onderzoeken hun gewicht stelselmatig te laag opgeven.

Het betreft de volwassen bevolking. De leeftijdsgrens voor meting of enquête verschilt per land, en ligt tussen de 15 en 20 jaar.

Het OESO-gemiddelde bij de obesitascijfers is gebaseerd op cijfers van 15 OESO landen, omdat niet voor alle OESO landen voldoende gegevens beschikbaar zijn.