Solidariteit ten aanzien van zorgpremie

Het gaat hier om de hoogte van de vaste premie voor de basiszorgverzekering. De gegevens komen uit het onderzoek Belevingen dat eind 2010 is uitgevoerd en waarin het thema ‘Solidariteit in de gezondheidszorg’ centraal stond. Doel van Belevingen is om aan de hand van opvattingen, belevingen en meningen een beeld te krijgen van wat er speelt in de samenleving. In 2010 waren gegevens beschikbaar van 3 402 personen van 18 jaar en ouder.