Duitse economie groeit harder dan Nederlandse door uitvoer en bouw

De Nederlandse economie groeide in 2010 met 1,7 procent aanzienlijk minder dan de Duitse economie. De groei bij onze oosterburen was 3,6 procent. Het verschil komt vooral doordat de Duitse uitvoer, door de aard en oorsprong van de producten, meer profiteerde van de aangetrokken wereldhandel. Daarnaast deed de bouw het in Duitsland beter.

Economische groei en bestedingen, 2010

Economische groei en bestedingen, 2010

Verschillen in exportproducten

In 2010 was de uitvoer in zowel Nederland als Duitsland de belangrijkste aanjager van het economisch herstel. Het effect van de aangetrokken export was echter in Duitsland groter dan in Nederland. Dat is te danken aan de samenstelling van het uitvoerpakket. Duitsland exporteert vooral veel machines, auto’s en andere kapitaalgoederen. In de Nederlandse uitvoer spelen voedingsproducten een belangrijke rol. Bovendien voert Duitsland veel meer eigen producten uit. Dat levert een grotere bijdrage aan de economie dan de wederuitvoer, die in Nederland belangrijker is.

De Duitse uitvoer is gevoeliger voor ontwikkelingen van de wereldeconomie dan de Nederlandse uitvoer. Dat was ook zichtbaar in het crisisjaar 2009. De krimp in Duitsland was toen groter dan in Nederland doordat de Duitse export sterker terugviel.

Bouw remt herstel in Nederland

De Nederlandse economische groei bleef niet alleen achter bij Duitsland door een minder sterke exportgroei, maar ook doordat ingezakte bouwinvesteringen het herstel remden. In 2010 is in ons land 11,8 procent minder geïnvesteerd in de bouw dan een jaar eerder . Dat was de grootste teruggang in meer dan twintig jaar. Er werden fors minder woningen, bedrijfsgebouwen en wegen gebouwd. In Duitsland echter groeiden de bouwinvesteringen licht in 2010, na een lange periode van achterblijvende groei. Vooral in woningbouw werd meer geïnvesteerd.

Ontwikkeling bruto binnenlands product

Ontwikkeling bruto binnenlands product

Nederland wel welvarender

Ondanks de achterblijvende groei van het afgelopen jaar is het welvaartsniveau in Nederland nog wel hoger dan in Duitsland. In 2010 bedroeg het Nederlandse bbp per hoofd van de bevolking ongeveer 35 500 euro. In Duitsland was dit met circa 30 600 euro 14 procent lager.  Dit is vooral toe te schrijven aan de Duitse eenwording in 1990. Daarnaast lag de economische groei van Nederland in de jaren voor de crisis beduidend hoger dan in Duitsland. Van 2002 tot 2008 groeide de Nederlandse economie met gemiddeld 2,3 procent per jaar, tegen 1,5 procent in Duitsland.

Peter Hein van Mulligen en Senne Janssen