Woningbouw blijft achter

  • Sterke daling bouwvergunningen voor huurwoningen
  • 40 procent minder gereedgekomen koopwoningen
  • Vooral minder ééngezinswoningen afgebouwd

In het eerste halfjaar van 2010 is er voor ruim 25 duizend woningen een bouwvergunning verleend. Dat is een daling van 21 procent vergeleken met dezelfde periode in 2009. Vooral de bouwvergunningen voor huurwoningen zijn met 28 procent sterk gedaald. Het aantal bouwvergunningen voor koopwoningen is gedaald met 18 procent. De daling is het sterkst zichtbaar bij de woningcorporaties. Aan deze corporaties is in het eerste halfjaar voor 34 procent minder aan bouwvergunningen verleend. Dit blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS.

Bijna 18 duizend woningen zijn in de eerste helft van 2010 gereed gekomen. Dat is ruim 33 procent minder dan in dezelfde periode een jaar geleden en daarmee het laagste aantal over deze periode sinds de elektronische waarneming van de statistiek in 1995.  Vooral het aantal opgeleverde koopwoningen is met 40 procent sterk gedaald. Het aantal opgeleverde huurwoningen is met bijna 18 procent afgenomen. 

Er zijn ruim 10 duizend eengezinswoningen gereedkomen in het eerste halfjaar van 2010.  Dat zijn er bijna 6 duizend minder dan in diezelfde periode in 2009. Deze daling van 36 procent is sterker dan de daling van de oplevering van meergezinswoningen.  Het aantal meergezinswoningen is 30 procent afgenomen.

Het aantal woningen, waarvoor een vergunning is verstrekt, maar nog niet is gereedgemeld, is eveneens verder afgenomen. Dit aantal nog te bouwen woningen bedraagt halverwege 2010 bijna 178 duizend. Dat is bijna 6 procent lager dan een jaar eerder.

De PDF bevat het volledige persbericht inclusief tabellen en grafieken.