Zoekresultaten

22 resultaten voor keyword:eengezinswoning
22 resultaten voor keyword:eengezinswoning

Voorraad woningen; standen en mutaties vanaf 1921

Voorraad woningen, begin- en eindstand, nieuwbouw, sloop, correcties, overige toevoegingen en overige onttrekkingen

Cijfers

Woningvoorraad; woningtype op 1 januari, regio

Woningtype van de voorraad woningen op 1 januari volgens Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG), regionaal

Cijfers

42 procent van alle woningen is een rijtjeshuis

Van alle 8 miljoen woningen in Nederland op 1 januari 2021 was 42 procent een rijtjeshuis, dat wil zeggen deel van een blok van tenminste drie huizen. 36 procent van alle woningen was een...

Artikelen

Meeste nieuwbouwwoningen in Noord-Holland

Er zijn bijna 48 duizend nieuwbouwwoningen gereedgekomen in 2015. In Noord-Holland werd er het meeste bijgebouwd.

Artikelen

Milieuhinder, -gedrag en -besef van personen: persoonskenmerken, 1997-2011

Milieuhinder, milieugedrag, milieubesef, Samenstelling huishouden, stedelijkheid; 1997-2011.

Cijfers

Woningbouw blijft achter

In het eerste halfjaar van 2010 is er voor ruim 25 duizend woningen een bouwvergunning verleend.

Artikelen

Regionale verschillen in vruchtbaarheid verklaard

Bevolkingstrends, 4e kwartaal 2009. Veronderstellingen over vruchtbaarheid op regionaal niveau worden gedaan door het PBL en het CBS.

Artikelen
Artikelen

Forse stijging opgeleverde woningen

In 2007 is het aantal opgeleverde woningen met 10 procent gestegen tot ruim 80 duizend woningen.

Artikelen

Leven in Nederland

Leven in Nederland presenteert en analyseert een grote hoeveelheid statistische gegevens op gemeentelijk niveau. De publicatie is ontstaan uit een samenwerking van het CBS en de Vereniging van...

Publicaties
Artikelen
Artikelen
Artikelen
Artikelen
Artikelen
Artikelen
Artikelen
Artikelen
Artikelen

Vbowoningtypetab: Woningtype

Vbowoningtypetab: Woningtype, 2020 t/m 2023

Overig