Een derde Nederlandse economie loopt gevaar bij overstromingen

De klimaatverandering en de daaruit voortkomende dreiging van overstromingen leiden tot extra aandacht voor de overstroombare gebieden in Nederland. Die beslaan een derde van onze oppervlakte. Er wonen ongeveer 6 miljoen mensen. In 2007 werd in dit gebied een derde van het binnenlands bruto product gerealiseerd.

Risicokaart, overstromingen

Risicokaart, overstromingen

Bron: Landelijk Beheer Organisatie Risicokaart van het Interprovinciaal Overleg, CBS

Een derde van de Nederlandse werkgelegenheid in overstroombaar gebied

In het overstroombare gebied van Nederland zijn bijna 2 miljoen voltijdbanen van werknemers. Dat is ongeveer een derde van de totale Nederlandse werkgelegenheid. De meeste voltijdbanen in het overstroombare gebied, ongeveer 950 duizend, zijn toe te schrijven aan de commerciële dienstverlening. In de Randstad speelt de commerciële dienstverlening een relatief grote rol en juist een aanzienlijk deel van de Randstad is overstroombaar gebied.

Aandeel werkgelegenheid (in arbeidsjaren) per bedrijfstak, 2007

Aandeel werkgelegenheid (in arbeidsjaren) per bedrijfstak, 2007

Verder bevindt zich naar verhouding een groot deel van de tuinbouw, de energiebedrijven en de bouwnijverheid in het overstroombare gebied. De tuinbouw is sterk vertegenwoordigd in het laaggelegen Westland. Energiebedrijven zijn juist in waterrijke gebieden gelegen omdat ze veel koelwater verbruiken.

Weinig industrie in overstroombare gebieden

Daarentegen huisvest het overstroombare gebied slechts een klein deel van de Nederlandse industrie. Veel van de productie van de aardolie-, chemische-, elektrotechnische-, en transportmiddelindustrie vindt plaats in gebieden die niet worden aangeduid als overstroombaar gebied. Een groot deel van de aardolie- en chemische industrie is gevestigd in het Rotterdamse havengebied dat is opgehoogd tot ruim boven hoogwaterniveau. De elektrotechnische industrie is sterk vertegenwoordigd in de omgeving van Eindhoven dat relatief ver van zee en rivieren ligt. De transportmiddelenindustrie is vooral gevestigd in het hooggelegen Brabant en Limburg.

Verdiensten overstroombaar gebied in 2007 ongeveer 180 miljard euro

De toegevoegde waarde die in het overstroombare gebied werd gerealiseerd is 182 miljard euro. Dit is ongeveer een derde van het totale bruto binnenlands product van Nederland in 2007.

Maarten van Rossum en Sjoerd Schenau

Bron: