Overstroombaar gebied

Het overstroombare gebied is vastgesteld met behulp van de zogenaamde risicokaart. De ministeries van Binnenlandse Zaken en Verkeer en Waterstaat, de provincies en de gemeenten hebben gezamenlijk een risicokaart ontwikkeld (www.risicokaart.nl). Een specifiek onderdeel van de risicokaart is het overstromingsrisico. Op de huidige kaart zijn door verschillende provincies al (indicatieve) gegevens met betrekking tot overstromingen opgenomen. De risicokaart berust op kennis van waterbeweging en geavanceerde overstromingssimulaties, waarbij de meest actuele beschikbare informatie is gebruikt. De gevolgen van een mogelijke overstroming vanuit zee en de grote rivieren wordt op de risicokaart gepresenteerd. De risicokaart laat zien welke gebieden onder water kunnen komen te staan wanneer dijken, duinen of dammen bezwijken. De kaart geeft de slechtst mogelijke situatie weer.  Op de risicokaart is de maximale overstromingsdiepte gepresenteerd, berekent uit de beschikbare overstromingsscenario’s. De bewerkte kaart die het CBS hier publiceert, wijkt af van de originele risicokaart in die zin dat er geen onderverdeling wordt gepresenteerd naar maximale overstromingsdiepte. De bewerkte kaart geeft alleen aan of een gebied bij een overstroming onder water komt te staan dan wel niet. De maximale overstromingsdiepte kan regionaal verschillen.