Milieurekeningen 2008

Milieurekeningen 2008

Economie en milieu zijn nauw met elkaar verbonden. Enerzijds heeft de economie als input grondstoffen nodig die afkomstig zijn uit het milieu, anderzijds dragen economische activiteiten bij aan allerlei soorten milieuvervuiling. De publicatie Milieurekeningen 2008 van het Centraal Bureau voor de Statistiek beschrijft en analyseert de relatie tussen milieu en economie in Nederland. In deze editie zijn een aantal nieuwe onderwerpen opgenomen, namelijk materiaalstromen, CO2-emissierechten, milieukosten en -lasten voor bedrijven en huishoudens en het economisch belang van de Nederlandse milieusector. Tevens is een speciale analyse uitgevoerd naar het economisch potentieel van het overstroombaar gebied.