Re-integratie-activiteiten spelen steeds grotere rol in sociale werkvoorziening

In 2007 zette de sociale werkvoorziening 1,3 miljard euro om. Het grootste deel werd behaald met groenonderhoud. De omzetgroei tussen 2003 en 2007 is voor een groot deel toe te schrijven aan de toename van re-integratie-activiteiten.

Sterke groei re-integratie-activiteiten

Tussen 2003 en 2007 steeg de omzet in de sociale werkvoorziening van 1,2 naar 1,3 miljard euro. Vooral re-integratie-activiteiten maakten een forse groei door. De omzet die hiermee gepaard ging verviervoudigde in vijf jaar tijd tot ruim 100 miljoen euro. Dit heeft te maken met de inspanningen die gemeentes doen om werklozen (weer) aan een baan te helpen. Ook de opbrengsten uit detachering stegen.

Naast de inkomsten uit geleverde arbeid krijgen de bedrijven in de sociale werkvoorziening ook subsidies. In 2007 bedroegen die bij elkaar ongeveer 2,4 miljard euro. Dat is bijna twee keer zo veel als de omzet.

Omzet sociale werkvoorziening

Omzet sociale werkvoorziening

Groenvoorziening belangrijkste activiteit

In 2007 werd het belangrijkste deel van de omzet in sociale werkvoorziening gerealiseerd met groenonderhoud, groenaanleg en kwekerijen. Assemblage, montage en verpakken leverde een vijfde van de omzet op. Een al jaren zichtbare trend is dat de dienstverlenende activiteiten, zoals het groenonderhoud, groeien ten opzichte van de meer industriële activiteiten.

100 duizend WSW'ers

In Nederland zijn ruim 90 bedrijven actief in de sociale werkvoorziening. Daar werken bijna 100 duizend mensen met een arbeidshandicap onder aangepaste omstandigheden. In vijf jaar tijd is dit aandeel met 3 procent toegenomen. Daarnaast werken er nog zo’n 12 duizend personen in de begeleiding of als staf.

Jasper Roos

Bron: StatLine, Sociale Werkvoorziening; Financiën