Sociale werkvoorziening

De sociale werkvoorziening is bedoeld voor mensen die door lichamelijke, verstandelijke of psychische beperkingen uitsluitend onder aangepaste omstandigheden tot regelmatige arbeid in staat zijn.