Ziekteverzuim laatste jaren stabiel

Het ziekteverzuim van Nederlandse werknemers kwam in 2008 uit op 4,3 procent. Werknemers in de landbouw hadden het laagste ziekteverzuim. Vanaf 2004 is het ziekteverzuim in Nederland vrijwel hetzelfde gebleven.

Werknemers in landbouw het minst ziek

Vorig jaar was het ziekteverzuim  met 2,9 procent het laagst in de landbouw en visserij. Het verzuim was het hoogst in de bedrijfstakken openbaar bestuur (5,6 procent) en gezondheids- en welzijnszorg (5,3 procent).

Ziekteverzuim Nederlandse werknemers naar bedrijfstak, 2008*

Ziekteverzuim Nederlandse werknemers naar bedrijfstak, 2008*

Bij grote bedrijven 1 op de 20 werknemers ziek

Grote bedrijven met honderd of meer werknemers hadden in 2008 een verzuim van gemiddeld 5,0 procent. Bij kleine en middelgrote bedrijven was dit gemiddeld per dag respectievelijk 3,4 en 3,3 procent van de werknemers.

Ziekteverzuim sinds 2004 stabiel

Van 1993 tot en met 2008 schommelde het ziekteverzuim tussen de 6,2 en 4,3 procent. In deze periode zijn verschillende wetten in werking getreden die tot doel hadden het ziekteverzuim terug te dringen. In 2004 was het ziekteverzuim 4,3 procent. Sindsdien is het ziekteverzuim nagenoeg stabiel gebleven.  

Ziekteverzuim Nederlandse werknemers, tijdreeks

Ziekteverzuim Nederlandse werknemers, tijdreeks <<2735k1-3.doc>>

John Kartopawiro

Bron: StatLine, ziekteverzuim