Ziekteverzuim

Het ziekteverzuimpercentage is het totaal aantal ziektedagen van de werknemers, in procenten van het totaal aantal beschikbare dagen van dezelfde groep werknemers in de verslagperiode. Het ziekteverzuimpercentage is exclusief zwangerschaps- en bevallingsverlof en vanaf 2005 inclusief het verzuim na een jaar ziekte.

De ziekteverzuimgegevens 2008 zijn afkomstig uit de Kwartaalenquête ziekteverzuim (KZV). De KZV wordt uitgezonden aan 25 duizend bedrijven en instellingen. De respons bedraagt ongeveer 18 duizend bedrijven. De gegevens hebben betrekking op ongeveer 2,5 miljoen werknemers. Omdat het een steekproefonderzoek betreft, hebben de uitkomsten van de KZV een onnauwkeurigheidsmarge. Die marge is op totaalniveau voor 2007 ongeveer 0,07 procentpunt en voor 2008 0,03 procentpunt. Op lager niveau is de marge groter.