Tijdreeks ziekteverzuim

  • Verzuimcijfers over 2008 zijn samengesteld met behulp van de Kwartaalenquête ziekteverzuim.
  • De cijfers over 2006 en 2007 zijn gebaseerd op jaarenquêtes en geaggregeerde branchegegevens.
  • De ziekteverzuimcijfers over 2004 en 2005 zijn samengesteld op basis van de Nationale VerzuimStatistiek en geaggregeerde branchegegevens. De cijfers over 2004 hebben betrekking op het ziekteverzuim van maximaal één jaar, vanaf het verslagjaar 2005 zijn de cijfers inclusief het verzuim na een jaar ziekte.
  • De cijfers over de verslagperiode 1993 tot en met 2003 zijn afkomstig uit de statistiek Ziekteverzuim particuliere bedrijven. In die statistiek zijn de bedrijfstakken openbaar bestuur en onderwijs niet opgenomen. Daarnaast hebben de cijfers betrekking op het ziekteverzuim van maximaal één jaar.

Bij vergelijking van de volgtijdelijke cijferreeks moet met de voorgaande verschillen rekening worden gehouden.